OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

NOVINKY NA WEBU A DĚNÍ V KCHH

PROPOZICE K VÝCVIKOVÉMU DNI A MEMORIÁLU DR. URBANA

7.9.2024 - Výcvikový den KCHH - Vlastějov (okr. Klatovy)
       PROPOZICE: ZDE

08.09.2024 - Memoriál dr.Urbana - Barvářské zkoušky honičů CACT - Vlastějov (okr. Klatovy)
       PROPOZICE: ZDE

VÝSLEDKY KLUBOVÉ DUO VÝSTAVY 2024

1.-2.6.2024 Oparno
Výsledky Klubové výstavy (SO): ZDE
Výsledky Klubové výstavy (NE): ZDE

Galerie Michaela Přenosilová (SO): ZDE
Galerie Eva Jaňourová (SO): ZDE
Galerie Iva Černohubová (SO - finále): ZDE

Galerie Kateřina Pánková Kratochvílová (NE): ZDE
Galerie Michaela Přenosilová (NE): ZDE


BIS SOBOTA polský honič Eowina z Rogu Trzech Książąt
Rozhodčí: L.Frnčová (CZ)


BIS NEDĚLE Black and tan Coonhound Chortica Chardonnay Černé eso
Rozhodčí: Malgorzata Wieremiejczyk-Wierchowska (PL)


Vítěz BOB putovní trofeje pro bassety Anakin Lady Barnett's
Rozhodčí: Malgorzata Wieremiejczyk-Wierchowska (PL)

ZÁPIS Z ČS KCHH 20.4.2024

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE: ZDE
ZPRÁVA JEDNATELKY: ZDE
ZPRÁVA VÝCVIKÁŘE: ZDE

ČLENSKÁ SCHŮZE ODHLASOVALA ÚPRAVU CHOVNÝCH PODMÍNEK U DVOU PLEMEN:

ŠVÉDSKÝ LOSÍ PES:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - povinná zkouška lovecké upotřebitelnosti s výsledkem "uspěl"
    - povinný rentgen DKK s vyhodnocením od posuzovatele vedeného v seznamu posuzovatelů DKK a DLK Komory veterinárních lékařů ČR. Přípustný stupeň dysplazie je A(0), B(1) a C(2) a to ve věku min. 12 měsíců.
    - dobrovolný rentgen DLK
    - dobrovolné genetické testy PRA-rcd, LHS, POAG

MALÝ MODRÝ GASKOŇSKÝ HONIČ:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy na výstavě mezinárodní, národní, klubové, speciální KCHH
    - povinná zkouška lovecké upotřebitelnosti s výsledkem "uspěl"
    - dobrovolné zdravotní vyšetření

U obou plemen platí i nadále věkový limit viz. DODATEK

CHOVNÝ SVOD BASSETŮ NA DUO VÝSTAVĚ 2024

Chovný svod je pouze pro basety, tj. bassethoundy, basety vendéeské velké i malé, basety plavé bretaňské, basety modré gaskoňské a artézsko-normandské.

Chovný svod je zpoplatněn:
při KV/SV - při přihlášení předem - 300,- Kč za psa/fenu
při KV/SV - přihlášení na místě - 600,- Kč

Přihláška k chovnému svodu e-mailem k rukám jednatelky iva.cernohubova@seznam.cz - stačí poslat vyplněnou svodovou kartu a kopii průkazu původu (zkr.PP).
Poplatek 300,- za psa/fenu zaplaťte předem na č.ú. 2802130121/2010 (POZOR! Používejte již pouze toto č.ú.. Starý účet v ČSOB je zrušený!!) Bez zaplacení nebude přihláška přijata.
S sebou přivezte kromě psa/feny - originál PP a 2x vytištěnou svodovou kartu.
Pořadí na svodu bude podle došlých přihlášek.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

PROGRAM vč. TÉMAT DISKUZE: ZDE

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

20.4.2024 od 13:00 - penzion U čerta, 262 31 Bohostice 50
PROGRAM: ZDE

DUBNOVÉ BZH A VÝCVIKOVÝ DEN KCHH

20.4.2024 - Výcvikový den KCHH - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE

21.4.2024 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE

DUO VÝSTAVA 2024

Termín: 1.-2.6.2024
Propozice: ZDE
Rozhodčí: Lenka Frnčová (CZ) a Malgorzata Wieremiejczyk-Wierchowska (PL)
Rezervace ubytování pouze emailem: k.tomanovaa@gmail.com" s předmětem "DUO KV KCHH".
Web areálu: www.bezvakempy.cz/oparno

Date: 1.-2.6.2024
Judges: Lenka Frnčová (CZ) and Malgorzata Wieremiejczyk-Wierchowska (PL)
Info in english: HERE
Booking of the accomodation only by email: k.tomanovaa@gmail.com" with a subject "DUO KV KCHH".
Website of the venue: www.bezvakempy.cz/oparno

UKOČENÍ ČLENSTVÍ V KCHH 2024

SEZNAM: ZDE

PLÁN LOVECKÝCH ZKOUŠEK PRO ROK 2024

21.4.2024 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT
 honitba Lavičky (okr. Příbram)

08.09.2024 - Memoriál dr.Urbana - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT
 honitba Vlastějov (okr. Klatovy)

19.10.2024 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT
 honitba Lavičky (okr. Příbram)

20.10.2024 - Zkouška z vyhledávání a vyhánění zvěře (ZVVZ) s CACT
 honitba Lavičky (okr. Příbram)

16.11.2024 - soutěž O putovní pohár tatranských honičů s CACT
honitba Lavičky (okr. Příbram)

VÝSLEDKY LOVECKÝ ZKOUŠEK ZA ROK 2023

18.11.2023 Soutěž o putovní pohár tatranských honičů (CACT, res. CACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

15.10.2023 ZVVZ Lavičky (CACT, res. CACT)
       VÝSLEDKY: ZDE

14.10.2023 BZH Lavičky (CACT, res. CACT)
       VÝSLEDKY: ZDE

10.9.2023 BZH Lavičky (CACT, resCACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

23.4.2023 BZH Lavičky (CACT, resCACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 12/2023

Zpráva hlavního poradce chovu: ZDE
Zpráva jednatelky: ZDE
Zpráva výcvikáře: ZDE
Zápis členské schůze: ZDE

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2024

Připomínáme, že je čas uhradit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek 400,- Kč uhraďte do 31.1.2024, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle čl. 3, odst. 9c stanov KCHH.
Z vlastního zájmu uhrazení neodkládejte. Platbu je nutné uhradit na jméno člena!
Toto je bezpodmínečně nutné pro identifikaci jednotlivých plateb.
Adresa majitele účtu:
Klub chovatelů honičů, z.s.
Kozí 98
411 85 Horní Beřkovice

!! Nové číslo účtu: 280 213 0121 / 2010 !!

Variabilní symbol: Číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce!
Roční členský příspěvek činí 400,- Kč.

NOVINKY V ROCE 2024

Členská schůze dne 10.12.2023 projednala a schválila několik novinek, týkajících se výstav KCHH a chovných svodů pro basety.

NOVÉ VÝSTAVNÍ TITULY KCHH
Je to zavedení nových titulů, které umožňuje platný výstavní řád ČMKU:
Klubový vítěz veterán
Vítěz speciální výstavy mladých
Vítěz speciální výstavy veterán

Tyto tituly bude možné získat na příslušných klubových a speciálních výstavách. Titul "Vítěz speciální výstavy mladých" je navíc doplněn jako jedna z možných podmínek pro získání titulu "Klubový šampión KCHH" .

Navíc KCHH vyhlašuje nový titul "Klubový šampión veterán KCHH". Podmínky pro udělení jsou: získat na výstavách pořádaných KCHH alespoň dva tituly:
Klubový vítěz veterán (KVV)
Vítěz speciální výstavy veterán (VSVV)

Jeden z těchto titulů může být nahrazen titulem Best of Veterans (BOV) z klubové výstavy, kde se neuděluje titul "Klubový vítěz veterán". Titul musí být udělen minimálně dvěma rozhodčími. Majitel psa/feny musí být členem klubu.

ORGANIZACE CHOVNÝCH SVODŮ PRO BASETY
Členská schůze schválila, aby chovný svod pro basety se konal dvakrát ročně, a to v tradičním termínu červnových duo víkendů a podruhé na podzim při další výstavě.
Chovný svod je zpoplatněn:
při KV/SV - při přihlášení předem - 300,- Kč za psa/fenu
při KV/SV - přihlášení na místě - 600,- Kč

Individuální svod je možný pouze výjimečně, a to u ing.Černohubové, pouze se souhlasem výboru, který také rozhodne o rozhodčím, pokud ing.Iva Černohubová nebude k dispozici.
- Poplatek za indiv. chovný svod je 600,- Kč splatný předem.

ČLENSKÁ SCHŮZE 2024 JE NAPLÁNOVÁNA NA 20.DUBNA 2024 V BOHOSTICÍCH, OKR.PŘÍBRAM.

TERMÍNY VÝSTAV A CHOVNÝCH SVODŮ PRO BASETY V R.2024:
1.ČERVNA 2024 - Klubová výstava s udělováním titulů KV, KVM, KVV - po výstavě proběhne chovný svod basetů
2.ČERVNA 2024 - Klubová výstava bez udělování titulů KV, KVM A KVV

Výstavní duo víkend se bude konat v rekreačním zařízení na okrese Litoměřice.
POZOR!!! 10.8.2024 Speciální výstava honičů spojená s klubovou výstavou basetů - výstava přeložena na 5.října 2024 do Mladé Boleslavi. Po výstavě proběhne chovný svod basetů. Změna místa a termínu vyhraženy.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

NÁVRH PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE

10.12.2023 od 10:00, Bohostice penzion U čerta
Níže najdete finální verzi s řádně oznámenými příspěvky k diskuzi.
PROGRAM: ZDE

NÁVRH PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE

10.12.2023 od 10:00, Bohostice penzion U čerta
PROGRAM: ZDE

Z organizačních důvodů je nutné příspěvky do diskuse oznámit do 1. prosince 2023 emailem na adresu karel.cap@seznam.cz. 4. prosince 2023 bude doplněný program ČS KCHH vyvěšen na klubových stránkách. V diskusi budou projednány pouze oznámené příspěvky.

Prosíme členy o potvrzení účasti na členské schůzi kvůli zajištění kapacity míst a občerstvení. Potvrzení zasílejte na email petr.braunstein@seznam.cz

PROPOZICE PODZIMNÍCH ZKOUŠEK

09. 9. 2023 - Výcvikový den - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE
       PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: (vzor ČMMJ): ZDE

10. 9. 2023 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE
       PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: (vzor ČMMJ): ZDE

14. 10. 2023 -  Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE
       PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: (vzor ČMMJ): ZDE

15. 10. 2023 - Zkouška z vyhledávání a vyhánění zvěře (ZVVZ) - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE
       PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY: (vzor ČMMJ): ZDE

18. 11. 2023 - soutěž O pohár tatranských honičů s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE

VÝSLEDKY KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KESTŘANY 3.-4.6.2023

Výsledky Klubové výstavy (SO): ZDE
Výsledky Speciální výstavy (NE): ZDE

Galerie Michaela Přenosilová (SO): ZDE
Galerie Lucie Caklová (SO): ZDE
Galerie Michaela Přenosilová (NE): ZDE

BIS Basset Hound Lorelai Lady Barnett's (maj.: Lenka Zitová)
Rozhodčí: P.Burunkai (HU), Zoltán Baffia (HU)


BIS Basset Hound Charta Lady Barnett's (maj.: Lenka Zitová)
Rozhodčí: Vilmos Kardos (HU), Jana Janek (SK)

Klubové reklamní předměty, které jsem mohli na výstavě zakoupit, můžete i nyní OBJEDNÁVAT ZDE v sekci reklamní předměty KCHH.

BONITACE PRO BASSETY

Bonitace pro bassety bude probíhat během klubového výstavního víkendu a to v sobotu 3.6.2023. Konkrétní čas bude upřesněn dle počtu zájemců o bonitaci.
Zájemci o bonitaci bassetů, hlašte se prosím s vyplněnou bonitační kartou (ZDE nebo ZDE) jednatelce klubu na email iva.cernohubova@seznam.cz.

PROPOZICE NA ČERVNOVÉ VÝSTAVY KCHH

VÝSTAVNÍ DUO - VÍKEND
3. - 4.6.2023 - KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KESTŘANY (okr. Písek)

3.6.2023 KLUBOVÁ VÝSTAVA (se zadáváním titulu KV)
Rozhodčí: Patricia Burunkai (H) - FCI skupina VI. / Zoltán Baffia (H) - FCI skupina V. a non FCI

4.6.2023 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Rozhodčí: Vilmos Kardos (H) - FCI skupina VI. / Jana Janek (SK) - FCI skupina V. a non FCI

PROPOZICE: ZDE
Přihlášky: www.dogoffice.cz
I. uzávěrka: 5.5.2023
II. uzávěrka: 19.5.2023

Bonitace pro bassety bude probíhat v sobotu 3.6.2023.
Zájemci o bonitaci bassetů, hlašte se prosím s vyplněnou bonitační kartou (ZDE) jednatelce klubu na email iva.cernohubova@seznam.cz. Konkrétní čas bude upřesněn dle počtu zájemců o bonitaci.

Zájemci o ubytování na DUO výstavu, kontaktujte matrikáře klubu.
Výstava bude probíhat v areálu Ranč Esadera - www.rancesadera.czPROPOZICE NA DUBNOVÉ BZH A VÝCVIKOVÝ DEN

22. 4. 2023 - Výcvikový den - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE

23. 4. 2023 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)
       PROPOZICE: ZDE

POSTUP PŘI HLÁŠENÍ VRHU

INFO Z ČMKU:
Čísla zápisu pro vrhy narozené po 1.lednu 2023 se začnou vydávat od 13.února 2023. Ve snaze urychlit administrativu schválilo P ČMKJ nový postup, který najdete ZDE. Stručně řečeno, čísla zápisu chovatelům může plemenná kniha posílat elektronickou formou. Samozřejmě chovatelé, kteří nemají možnost komunikovat e-mailem, budou dostávat čísla zápisu písemně.

Na postupu vystavování a potvrzování Přihlášek vrhu KCHH se tedy nic nemění. Vše zůstává tak, jak bylo doposud - majitel psa potvrdí majiteli feny krytí, chovatel vyplní přihlášku vrhu po narození štěňat a posílá svému poradci chovu, ten zkontroluje a potvrdí a posílá hlavnímu poradci chovu. Ten také zkontroluje, potvrdí a posílá na PK se žádostí o vystavení zápisových čísel. PK to udělá a pošle chovateli.

Jediná změna, která nyní nastává je ta, že výše popsaná komunikace může probíhat elektronicky. Ve vlastním zájmu tedy uvádějte na přihlášce vrhu i svůj email. Pokud někdo nemá emailovou adresu, vše pro něj i nadále zůstává v papírové podobě beze změny. Dejte, prosím pozor na to, aby scany byly v mezích možností dobře čitelné, jinak urgujte zaslání ve vyšším rozlišení.

V případě zahraničního krycího psa dokládá majitel feny jeho chovnost v jeho zemi nebo kopii PP potomka. V případě chovatelského servisu pro nečlena klubu ho vždy musíte odkázat na mě. (statutární zástupce) Musím s ním uzavřít a podepsat smlouvu a on zaplatit předepsaný poplatek klubu.

UBYTOVÁNÍ NA ČERVNOVOU DUO VÝSTAVU

Zájemci o ubytování na DUO výstavu v červnu (3.-4.6.2023), kontaktujte matrikáře klubu.
Výstava bude probíhat v areálu Ranč Esadera - www.rancesadera.cz

UKONČENÍ ČLENSTVÍ PRO ROK 2023

KLUBOVÉ AKCE V ROCE 2023

VÝSTAVY:
Výstavní duo - víkend 3. a 4.6.2023 - bude pořádán na novém místě v okr. Písek.
Podrobnosti brzo v propozicích.

LOVECKÉ ZKOUŠKY:
22. 4. 2023 - Výcvikový den - honitba Lavičky (okr. Příbram)
23. 4. 2023 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)

09. 9. 2023 - Výcvikový den - honitba Lavičky (okr. Příbram)
10. 9. 2023 - Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)

16. 9. 2023 -  Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Sluka (okr. Rakovník)

14. 10. 2023 -  Barvářské zkoušky honičů (BZH) s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)
15. 10. 2023 - Zkouška z vyhledávání a vyhánění zvěře (ZVVZ) - honitba Lavičky (okr. Příbram)

18. 11. 2023 - soutěž O pohár tatranských honičů s CACT - honitba Lavičky (okr. Příbram)

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2023

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis z členské schůze konané 13.08.2022: ZDE

XIII.ročník Memoriálu Dr. Urbana

Galerie: ZDE

PROPOZICE NÁ ŘÍJNOVÉ ZKOUŠKY

15.10.2022 BZH
       PROPOZICE: ZDE

16.10.2022 ZVVZ
       PROPOZICE: ZDE

VÝSTAVY V ČEČELICÍCH

Výsledky: ZDE

Galerie Michaela Přenosilová: ZDE


BIS poitevin Paraguay du Bois Cerisier

PROPOZICE K MEMORIÁLU DR.URBANA A VÝCVIKOVÉMU DNI

3.9.2022 Výcvikový den Vlastějov
       PROPOZICE: ZDE

4.9.2022 XIII. ročník Memoriálu Dr. Urbana
       PROPOZICE: ZDE

ZMĚNA PORADCŮ CHOVU V 3. SEKCI

ke 13. srpnu 2022 dochází v Klubu chovatelů honičů z.s. ke změně poradce chovu u 3. sekce. Ve funkci na vlastní žádost skončila paní Dana Maršíková a klub rozdělil plemena ve 3. sekci mezi dva nové poradce chovu takto:

PLEMENA:
    Porcelaine
    Malý hrubosrstý vendéeský basset
    Velký hrubosrstý vendéeský basset
    Modrý gaskoňský basset
    Plavý bretaňský basset
    Vendéeský hrubosrstý briquet
    Artésko-normanský basset
    Hrubosrstý gaskoňský honič
    Beagle Harrier


PORADCE CHOVU PRO VÝŠE ZMÍNĚNÁ PLEMENA:
Mgr. Věroslav Herian, Michálkova 1398, 269 01 Rakovník
Tel.: +420 773 296 251, E-mail: veroslav.herian@seznam.cz


PLEMENA:
    Malý modrý gaskoňský honič
    Velký modrý gaskoňský honič
    Poitevin
    Vydrař
    Gaskoňsko-saintgeoiský honič
    Velký hrubosrstý vendéeský honič


PORADCE CHOVU PRO VÝŠE ZMÍNĚNÁ PLEMENA:
Milan Faják, Krhanice 22, 257 42 Krhanice
Tel.: +420 604 251 847, E-mail: mfajak@atlas.cz

ČLENSKÁ SCHŮZE INFO

Členská schůze KCHH v Čečelicích 13.8.2022 začíná ve 14:30.
Návrh programu členské schůze: ZDE

NOVÝ PORADCE CHOVU PRO 5. SEKCI

od 1. srpna 2022 dochází u 5. sekce (plemena sedmihradský honič a štýrský brakýř) ke změně poradce chovu. Luboš Tetour na vlastní žádost skončil a výbor klubu jmenoval do funkce novou poradkyni:

Zborníková Kateřina
Vlastec 61, 397 01 Písek
e-mail: kk.hrubantova@seznam.cz
tel: +420 605 873 932

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

Přesný čas zahájení ČS bude upřesněn na webových stránkách KCHH po druhé uzávěrce SV a KV (nejdéle 1. 8. 2022), až bude znám počet psů přihlášených na obě výstavy.

Návrh programu členské schůze: ZDE

POZVÁNKA NA ZKOUŠKY HONIČŮ

Zkoušky Honičů konané v pěkném prostředí Staré Obory v Hluboké nad Vltavou jejichž organizátorem je Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého.

V případě zájmu kontaktujte p. Komárka, email: petr.komar@atlas.cz nebo tel.724 226 542

Termín konání je 17.-18.9.2022
PROPOZICE: ZDE

PROPOZICE NA KV a SV v Čečelicích

sobota 13.8.2022
III. Klubová výstava honičů (pro plemena bassetů, bez titulu Klubový vítěz)
a Speciální výstava pro ostatní plemena zastřešená KCHH

PROPOZICE: ZDE
Přihlášky/Entries: www.dogoffice.cz

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU ČLENSKÉ SCHŮZE

Výbor KCHH vyhlašuje tímto konání Členské schůze KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s. v termínu 13. 08. 2022 po skončení klubové a speciální výstavy v Čečelicích. Návrh programu ČS je zde.

Z organizačních důvodů je nutné příspěvky do diskuse oznámit do 12. července 2022 emailem na adresu karel.cap@seznam.cz. 13. července bude doplněný program ČS KCHH vyvěšen na klubových stránkách. V diskusi budou projednány pouze oznámené příspěvky.

Program členské schůze: ZDE.

OZNÁMENÍ O SITUACI OHLEDNĚ LAJEK A KMP

Na základě dohody mezi kluby KCHH a KMPL a definitivním schválením P ČMKU dne 9.6.2022, ukončuje KCHH zastřešení níže uvedených plemen:
Karelský medvědí pes
Západosibiřská lajka
Východosibiřská lajka
Ruskoevropská lajka

Klub KMPL se tímto zavázal, převzít veškeré jedince do své evidence, včetně poskytnutí chovatelského servisu.

KLUBOVÉ VÝSTAVY 2022 V TÁBOŘE

Výsledky ze soboty (4.6.2022): ZDE
Výsledky z neděle (5.6.2022): ZDE

Galerie Lucie Caklová (neděle): ZDE
Galerie Michaela Přenosilová (sobota): ZDE
Galerie Eva Černohubová & asistenti (neděle): ZDE


BIS sobotní Klubové výstavy KCHH: basset hound Ch. Dream Chaser Bohemia Horrido
(chov. a maj. Eva Černohubová)


BIS nedělní Klubové výstavy KCHH: basset hound Ch. Dream Chaser Bohemia Horrido
(chov. a maj. Eva Černohubová)

TERMÍNY CHOVNÝCH SVODŮ PRO BASSETY

Chovný svod pro basety bude probíhat:
1) při klubové výstavě v sobotu dne 4.června v autokempu Knížecí rybník u Tábora
2) po členské schůzi dne 13.srpna t.r. v Čečelicích, okr.Mělník.

Přihlášku na chovný svod basetů zasílejte e-mailem na adresu jednatelky iva.cernohubova@seznam.cz

PLEMENA HONIČŮ - ÚČAST NA ZAJÍMAVÉM PROJEKTU.

Cílem projektu je stanovit plemeno psa z neznámého vzorku. Mapuje se genom jednotlivých plemen, hledají se společné znaky plemene, které jej odlišují od ostatních.

Pro potřeby projektu je třeba shromáždit 25 vzorků stěrů sliznice od jednoho plemene. Optimální je, aby psi nebyli přímo příbuzní.
Vzorky mohou být poskytnuty anonymně, identita majitelů psů není potřeba. Celý vzorek bude použitý pro potřeby mapování genomů, jiné testy ze vzorku nebudou prováděny.
Jediné kritérium pro výběr vhodných jedinců je čistokrevnost. Vybraní jedinci by neměli být přímo příbuzní. Čím různorodější vybraná skupina v rámci plemene bude, tím lépe.
Časový horizont projektu: sběr vzorků březen-duben 2022, mapování genomů
zabere cca 6-8 měsíců.
Žádáme všechny příznivce genetiky psů o spolupráci na projektu a pomoc se sběrem vzorků. Náklady na odběr a zaslání vzorků jsme schopni kompenzovat.

Plemena, která hledáme: ZDE
Prosím, máte-li zájem, kontaktujte nás na company@genomia.cz


PROPOZICE NA KLUBOVÉ VÝSTAVY V TÁBOŘE / INFORMATION FOR CLUB SHOWS IN TABOR

4.-5.6.2022 Zárybničná Lhota autokamp Knížecí rybník
Rozhodčí/Judges: Milivoje Uroševic (Serbia) & Csaba Zsolt Lokodi (Romania)
Propozice: ZDE
Info in english: ZDE

Přihlášky/Entries: www.dogoffice.cz

GRATULUJEME K ÚSPĚCHŮM ČLENKY NA CRUFT'S

CIB Nadja av Hoffvoff v silně obazené třídě veteránek vyběhala 1st prize a BEST VETERAN IN BREED. (import Norsko, chov. Per Hoff, maj. Kateřina Pánková)
Rozhodčí: pan M Cocozza
Fotografie: M MacLaren.

NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU KCHH

Upozorňujeme, že KCHH má od března nové číslo bankovního účtu. Nové platné číslo účtu je uvedeno níže.
Číslo účtu klubu: 280 213 0121 / 2010
IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0213 0121
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Prosíme o úpravu ve vašich pravidelných platbách pro členské příspěvky, abychom předešli zbytečným komplikacím v příštím roce. Děkujeme!

UKONČENÍ ČLENSTVÍ PRO ROK 2022

PROPOZICE NA DUBNOVÝ VÝCVIKOVÝ DEN A BZH

Propozice na BZH: ZDE
Propozice na výcvikový den: ZDE

INFO O VÝSTAVÁCH KCHH V ROCE 2022

Duo výstavní víkend Tábor (KV + KV) - autokemp Knížecí rybník - 4. a 5.června 2022

III. Klubová výstava honičů (pro plemena bassetů) a Speciální výstava pro ostatní plemena zastřešená KCHH - sobota 13.srpna 2022 Čečelice, okr.Mělník.
Po výstavě je naplánována výroční členská schůze KCHH.

PLÁN LOVECKÝCH ZKOUŠEK PRO ROK 2022

BZH Lavičky 10.4.2022 (CACT, res.CACT)
BZH - Memoriál Dr. Urbana Vlastějov 4.9.2022 (CACT, res.CACT)
BZH Zbečno 17.9.2022 (CACT, res.CACT)
BZH Lavičky 15.10.2022 (CACT, res.CACT)
ZVVZ Lavičky 16.10.2022 (CACT, res.CACT)
26. - 27. 11. 2022 HZ Lavičky (CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT)
10. - 11. 12. 2022 SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ Lavičky (CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT)

KOMPLETNÍ PLÁN LOVECKÝCH ZKOUŠEK ZAŠTÍTĚNÝ ČMMJ V ROCE 2022
      Plán zkoušek všech klubů loveckých plemen, OMSů a jarních svodů: ZDE

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Rádi bychom požádali členy KCHH, aby si zadali v bance jednoroční PRAVIDELNÝ PŘÍKAZ pro platbu členských příspěvků.
Neustálé upomínkování plateb je velmi časově náročné a únavné. Pokud by tak ekonom nedělal, skončila by tak ke konci roku téměř polovina členské základny, která by posléze byla nucena platit od ledna nové zápisné (300 Kč). Což by bylo jistě výhodné pro klub ale nikoliv pro opětovné členy.

VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA

Zastihla nás smutná zpráva, že dne 21.října 2021 zemřel MVDr. František Šimek. Byl rozhodčí pro posuzování exteriéru všech plemen, všestranný rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů, výborný veterinář, chovatel a výcvikář. Především to ale byl úžasný člověk a kamarád, který s humorem sobě vlastním radil zkušeným i začátečníkům. Nechává za sebou hodně žáků a jeho stopa v české kynologii bude viditelná ještě dlouhou dobu. Jeho místo ve výstavním kruhu ale zůstává prázdné.
Děkujeme za vše, bylo nám ctí.
Čest jeho památce.
(zdroj ČMKU)

NOVÁ RUBRIKA WEBU TÝKAJÍCÍ SE GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ

Připravili jsme pro vás na klubovém webu novu rubriku týkající se genetických testů pro plemena sdružená v KCHH.

Plemeno:

Genetický test na onemocnění:

PRA-prcd

POAG

Lafora

LHS

Basset hound

POAG

Lafora

PBGV

POAG

Plavý bretaňský basset

POAG

Norský losí pes šedý

PRA-prcd

POAG

Ruskoevropská lajka

PRA-prcd

Švédský losí pes

PRA-prcd

Karelský medvědí pes

PRA-prcd

Norský lundehund

LHS

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY PŘI WDS

Rozhodčí: Petr Řehánek
VÝSLEDKY: ZDE
Foto E.Černohubová a M.Šrámková: ZDE


BIS výstavy: Poitevin - C' Chantal Berankovi

VSTUPNÍ LISTY NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

Vstupní listy na speciální výstavu honičů jsou dostupné v www.dogoffice.cz
Speciání výstava se bude konat v hale H.

Entry forms to Special scenthound show are available on www.dogoffice.cz
Specialty show will take a place in the hall H.


SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SE USKUTEČNÍ NA BVV!

V uplynulém týdnu jsme podepsali smlouvu o poskytnutí výstavního kruhu na výstavišti BVV- Brněnské výstaviště tak, jak ČMKU nabídla. Vše tedy dobře dopadlo.
Děkujeme předsedovi ČMKU za rychlé a operativní jednání. Pořádat světovou výstavu v této komplikované době, kdy se situace mění ze dne na den, není nic lehkého.
Rozhodčí naší speciálky z Velké Británie nám účast odřekli již před několika týdny. To samé se teď děje s dalšími zahraničními rozhodčími a komplikace lze čekat i v průběhu výstavy... Nezbývá než držet si palce a doufat, že vše proběhne v klidu a pohodě. Náš rozhodčí pan P. Řehánek je dodatečně delegován na všechny ostatní dny světové výstavy, ale v pátek 1.října bude posuzovat naší speciálku. Přihlášeno je více než 60 honičů 15 plemen. Děkujeme všem za podporu v hledání náhradních prostor a jsme rádi, že nám ČMKU umožnila být s naší speciálkou přímo v srdci všeho dění na výstavišti!
Děkujeme všem!

PROPOZICE ŘÍJNOVÝCH ZKOUŠEK

ZVVZ (CACT) 17.10.2021: ZDE
BZH (CACT) 16.10.2021: ZDE

INFORMACE K POŘÁDÁNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

Oznamujeme všem členům, a zejména těm, kteří se přihlásili na speciální výstavu 1.10.2021 do Brna, že ČMKU není schopna splnit dva roky starou nabídku na výstavní kruh v pavilonu BVV při světové výstavě. Narazila na problém s výstavištěm - BVV jim slíbilo pavilony, ale z důvodu umístění očkovacího a testovacího centra pro Brno, jim nyní poskytla pouze jeden malý pavilon pro konání speciálek klubů. Bohužel dodnes ČMKU nepředložila k podpisu žádnou dohodu ohledně této záležitosti, takže není o co se opřít při dalším vyjednávání. Přitom cena za nabízený kruh by měla být 16 tisíc Kč. Klubů, které nabídku výstavních prostor přijaly, je prý dvacet. Měsíc před výstavou jsme však postaveni před otázku, zda vůbec výstava na BVV bude....

ČMKU nám slovy svého předsedy dr.Širokého nemůže garantovat, že kruh bude, ale pokusí se to nějak zařídit, abychom se o kruh případně dělili s dalším klubem, tzn. výstava by mohla být i odpoledne či večer :-(. Je zde i varianta, že kruh bude, ale venku na ploše - bez jakéhokoliv stanu, prostě jenom volná plocha...

Klub jako pořadatel výstavy dostane max. 3 volné vstupenky a 1 volný vjezd. Vstup pro vystavovatele: 1 přihlášený pes-1 osoba volný vstup, ostatní budou platit na bráně 200,-Kč za osobu.

Vybavení kruhu - v případě, že bude v pavilonu, tak je garantován jenom koberec. Stůl ani židle, natož jakékoliv další vybavení kruhu, nebude ČMKU zajišťovat. Kluby si musí přivézt svoje anebo si zapůjčit mezi sebou. Alespoň je to tak k dnešnímu dni. Je zde ještě prostor pro vyjednávání, ale garance není žádná.

V této situaci se naskýtá otázka, zda výstavu nepřesunout někam jinam - Brno a okolí. Výbor KCHH bude s touto variantou dále pracovat. Budeme velmi vděční, pokud by někdo z členů klubu či přihlášených dal dobrý tip nebo nabídl dokonce vlastní prostory - ideálně pod střechou.
O případné změně místa konání Vás budeme neprodleně informovat.
ing. Iva Černohubová, jednatelka klubu

VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2021

Výsledky klubové výstavy v Beřkovicích: ZDE
foto M.Přenosilová (basset houndi): ZDE


BIS výstavy: Poitevin - Brittany Berankovi (maj.: Lenka Valášková)

ZVEME VÁS NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU HONIČŮ

Speciální výstava v Brně 1.10.2021 při Světové výstavě psů
Zadávané tituly: CAJC, CAC, Vítěz Speciální výstavy, BOS, BOJ, BOB
Rozhodčí: Petr Řehánek
I.uzávěrka: 31.8.2021
II. uzávěrka: 10.9.2021
Propozice: ZDE
Info IN ENGLISH: ZDE

PŘIHLÁŠKY PŘES WWW.DOGOFFICE.CZ

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

Program členské schůze: ZDE
Členská schůze se bude konat 14. srpna 2021 v Horních Beřkovicích po skončení klubové výstavy.

VSTUPNÍ LISTY A ROZDĚLENÍ DO KRUHŮ

Vstupní listy jsou k dispozici na www.dogoffice.cz. Pokud někomu něco chybí, prosím volejte Karel Čáp 739 284 915, nebo mailujte karel.cap@seznam.cz.

Rozdělení plemen do kruhů a orientační časy posuzování: ZDE
Celkem je přihlášeno 118 psů. Budou připraveny dva kruhy, tři rozhodčí.

ZMĚNA ROZHODČÍ NA KV V BEŘKOVICÍCH

Vážení přátelé,
vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených psů (za který jsme rádi) již po první uzávěrce, bude posuzování na KV v Horních Beřkovicích dne 14.8.2021, probíhat ve dvou kruzích a k již avizovaným rozhočím je ještě delegována Iva Černohubová, která posoudí všechna plemena bassetů.
Toto opatření je nezbytné pro reálné zvládnutí posoudit všechny přihlášené psy v rozumném časovém horizontu.

Na výstavu je stále možné hlásit vaše psy.
Termín 2. uzávěrky je 30. července 2021
Přihlášky přes www.dogoffice.cz

ZMĚNU TERMÍNU I. UZÁVĚRKY NA KV V BEŘKOVICÍCH

Prodlouženo do 23.7.2021

PROPOZICE BZH ZBEČNO

18.09.2021 BZH, Zbečno (CACT, res. CACT )
       PROPOZICE: ZDE

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE.

Výbor KCHH vyhlašuje tímto konání Členské volební schůze KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s. v termínu 14. 08. 2021 po skončení klubové výstavy v Horních Beřkovicích.

Odůvodnění:
Výbor KCHH má za úkol uspořádat (již dvakrát odloženou) volební členskou schůzi, jejíž konání v původním ani náhradním termínu (28. 03. 2020, 28. 10. 2020) znemožnilo nařízení vlády, vydané na základě nepříznivé epidemiologické situace.
Vzhledem k zákazu konání hromadných akcí nebylo dosud možné tuto schůzi vyhlásit.
Na této schůzi má být zvolen nový výbor a revizor, protože skončilo pětileté funkční období dle stanov klubu.

Vyzýváme tímto všechny členy, kteří by chtěli kandidovat do výboru KCHH nebo na funkci revizora, aby své přihlášky odeslaly doporučeným dopisem na adresu matrikáře klubu (stanovy KCHH, z.s., článek 5., odstavec 13.).
Uzávěrka kandidátek je 13. července 2021 (rozhodné je datum poštovního razítka).

Pro případné zájemce je ubytování cca 10km od místa konání výstavy: www.campmelnik.cz

23.6.2021 POZOR! ZMĚNA ROZHODČÍHO!

Pár dní po spuštění přihlašování na naší klubovou výstavu se nám ozval delegovaný rozhodčí, pan O.Vondrouš s tím, že se z výstavy musí omluvit, protože jej předseda ČMKU stahuje na výstavu DUO CACIB do Brna, jejíž původní termín byl začátek února a náhradní termín 14. a 15.srpna byl ČMKU ohlášen pouhé dva měsíce před konáním. Zcela neplánovaně a ne naší vinou dochází tedy ke kolizi s velkou výstavou, která nás pravděpodobně připraví o některé vystavovatele, ale hlavně nám způsobila problém s delegováním rozhodčího. Naštěstí se nám podařilo sehnat adekvátní náhradu, mezinárodní rozhodčí paní Boženu a Jaroslavu Ovesných, kterým velmi děkujeme za vstřícný přístup. Budeme se těšit, že spolu prožijeme příjemný den na klubové výstavě v Horních Beřkovicích.
Statistika přihlášek na naši výstavu je on-line na dog-office. Těšíme se na Vaše přihlášky a na výstavu v sobotu dne 14.srpna v Horních Beřkovicích.

18.6.2021 VÁŽENÍ ČLENOVÉ A PŘÍZNIVCI KCHH PODPOŘTE SVŮJ KLUB

Po zrušení klubových výstav v Táboře kvůli vládním nařízením a jako reakci na Vaše četné žádosti, jsme téměř okamžitě zajistili náhradní termín, místo a rozhodčího pro konání alespoň jedné náhradní výstavy. Tento termín / 14.08.2021 / byl okamžitě na ČMKU schválen.
Jaké je nyní naše překvapení, když se ukázalo, že si tento termín ČMKU po nás vybrala jako náhradní termín DUO CACIBu v Brně.

Chtěl bych tímto apelovat na Vás, na členy a příznivce KCHH, abyste se co možná v největším počtu zúčastnili naší náhradní klubové výstavy, jelikož nás už její příprava stála nemalé finanční prostředky, které by svým způsobem přišly vniveč.
Prosím tedy, neváhejte s přihláškami, abychom mohli na jejich základě podniknout další kroky, směřující ke zdárnému zajištění naší výstavy.
Děkuji za pochopení nastalé situace a těším se na setkání s Vámi.

Petr Braunstein – matrikář a ekonom KCHH

14.6.2021 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KLUBOVOU VÝSTAVU JE ZAHÁJENO

Klubová výstava v Horních Beřkovicích 14.8.2021 se zadáváním titulů KVM a KV
Rozhodčí: Otakar Vondrouš

Přihlášky přes www.dogoffice.cz
I. uzávěrka 16.7.2021
II. uzávěrka 30.7.2021

Pro případné zájemce je ubytování cca 10km od místa konání výstavy: www.campmelnik.cz

Propozice: ZDE


POZVÁNKA NA KRAJSKOU VÝSTAVU V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Propozice:

31.05.2021 PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KLUBOVOU VÝSTAVU

Propozice klubové výstavy, plánované na sobotu 14.8.2021, jsou připraveny. Přihlašování psů na klubovou výstavu bude probíhat přes "dog-office", který provozuje ČMKU. Pro zvýšení komfortu klub zařizuje možnost on-line plateb. Jakmile bude vše zprovozněno, budeme Vás informovat. Poté se budete moci na výstavu přihlásit.
Totéž platí pro speciální výstavu v Brně v pátek dne 1.10.2021.
Omlouváme se za zdržení, mějte trpělivost.

Jménem výboru KCHH
Iva Černohubová
jednatelka klubu

01.05.2021 ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KLUBOVÉ VÝSTAVY

Ke zrušení plánovaných výstav v Táboře jsme přistoupili na základě sdělení provozovatele kempu, hotelu a restaurace ke zrušení bez storno poplatku a taktéž vzhledem nejzazšímu možnému termínu, kdy bylo potřeba zveřejnit propozice, zaplatit letenky zahraničním rozhodčím a dalších úkonů, kterých je potřeba k zajištění takto náročné akce.

Během včerejšího večera jsme dohodli náhradní termín a místo konání KV KCHH. Dnes ráno už máme tento termín potvrzen z ČMKU a máme též potvrzeného rozhodčího all-rounda z ČR - p. Otakara Vondrouše.

Klubová výstava se zadáváním titulů KV a KVM se bude konat, (pokud to okolnosti dovolí) v sobotu 14. srpna 2021 v Horních Beřkovicích, okres Litoměřice (sídlo klubu).
Bonitace pro basety bude tamtéž a je potřeba se na ni přihlásit u jednatelky I.Černohubové předem, nejpozději 3 dny před konáním výstavy, a to e-mailem na iva.cernohubova@seznam.cz. Ojedinělé doplnění psů na svod přímo po výstavě je možné.

Na svod si připravte vyplněný formulář s údaji o psovi a majiteli - dvojmo.
Bonitační karta - pro plemena bassetů (pro vyplnění rukou): ZDE
Bonitační karta - pro plemena bassetů (pro vyplnění na počítači): ZDE
Předem přihlášení psi mají přednost.

Speciální výstava honičů při světové výstavě, plánovaná na pátek 1. října 2021 v Brně je v přípravě.

Dále bude upraven termín podzimních zkoušek BZH a ZVVZ tak, aby nekolidoval s programem při světové výstavě 2021 v Brně. Nový termín těchto zkoušek bude včas oznámen.

Výboru klubu je velmi líto, že už druhá výstava v Táboře nebude realizována, bohužel ne naší vinou.
Snažili jsme se proto co nejrychleji zajistit náhradní termín, místo a rozhodčího, což se nám podařilo za pár hodin od našeho rozhodnutí.
Apeluji na všechny členy, aby si uvědomili, že jako zapsaný spolek můžeme realizovat pouze to, co nám platná legislativa, současná situace a zákon dovolí.
Je to velký rozdíl v tom, co si může dovolit „ soukromá osoba“.
Děkujeme za pochopení nastalé situace a tešíme se nashledanou na nejbližší klubové akci.

01.04.2021 DUBNOVÉ BZH A VÝCVIKOVÝ DEN JSOU TENTO ROK ZRUŠENY

Vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením nemůžeme zkoušku BZH, plánovanou na 11.4. 2021, uskutečnit a zkouška se ruší. Stejně tak výcvikový den.

24.03.2021 INFORMACE O VÝSTAVÁCH KCHH 2021

Výbor KCHH sděluje, že trio výstavní víkend 4.-6.června 2021 na tradičním místě - autokemp Knížecí rybník u Tábora je připraven, avšak jeho konání není jisté vzhledem k epidemiologické situaci v ČR. Tuto situaci bedlivě sledujeme.

Rozhodčí:
pátek 4.6.2021 SV (CAC, CAJC a Vítěz spec.výstavy) - Otakar Vondrouš (ČR)
sobota 5.6. 2021 KV (CAC, CAJC a Klubový vítěz) - Milivoje Uroševic (Srbsko)
neděle 6.6.2021 KV (CAC, CAJC) - Lokodi Csaba Zsolt (Rumunsko)

Propozice budou zveřejněny nejpozději 1.května t.r. s tím, že bude pouze jedna uzávěrka příjmu přihlášek, a to 14.května.

Apelujeme zejména na vlastníky mladých psů a fen, které potřebují výstavu pro uchovnění, aby s přihlášením neotáleli. Nelze totiž vyloučit, že příjem přihlášek bude zastaven, pokud se počet vystavovatelů přiblíží limitu pro počet osob na hromadných akcích. Uděláme vše pro to, aby se výstavy konat mohly.
Pokud propozice zveřejněny nebudou, anebo se do data uzávěrky zjistí, že akci není možné uskutečnit, pokusíme se výstavy přesunout na náhradní termín v září, který se vyjednává. Místo konání zůstane stejné.

Speciální výstava honičů při světové výstavě, plánovaná na pátek 1.října 2021 v Brně, je v přípravách.
Rozhodčí pro bassethoundy: Phil Freer (UK)
Rozhodčí pro velké a malé vendéeské basety, plavé basety bretaňské: Gavin Robertson (UK)
Rozhodčí pro ostatní honiče: Petr Řehánek (ČR)
Změna rozhodčích a místa konání vyhrazena.

28.01.2021 PLÁN ZKOUŠEK PRO ROK 2021

11.04.2021 BZH Lavičky (CACT, res. CACT)
      PROPOZICE: připravujeme

18.09.2021 BZH, Zbečno (CACT, res. CACT )
      PROPOZICE: připravujeme

16.10.2021 BZH, Lavičky (CACT, res. CACT)
      PROPOZICE: připravujeme

17.10.2021 ZVVZ Lavičky (CACT, res. CACT)
      PROPOZICE: připravujeme

20.-21.10.2021 HZ Lavičky (CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT)
      PROPOZICE: připravujeme

11.-12.12.2021 Speciální honičská soutěž Lavičky (CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT)
      PROPOZICE: připravujeme

RECIPROČNÍ DOHODY S DALŠÍMI KLUBY

Klub chovatelů honičů uzavřel na dobu neurčitou dohody s dalšími kluby o vzájemném souhlasu s navrhováním a zadáváním čekatelství mezinárodního a narodního šampiona práce CACIT, resCACIT, CACT a resCACT na zouškách a soutěžích pořádaným spolkem jedním pro plemena zastřešená spolkem druhým. Dohoda platí vzájemně a recipročně.

Dohoda je uzavřena s těmito kluby:
       Český klub chovatelů Alpského jezevčíkovitého brakýře z.s.
       Klub chovatelů švýcarských honičů z.s.
       Klub slovenského kopova z.s.
       Beagle club České Republiky z.s.
       Český klub rhodéských ridgebacků z.s.
       Bloodhound club z.s.

19.01.2021 EVIDENČNÍ LIST VRHU A PŘEVODNÍ LIST ŠTĚNĚTE

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.
Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům.

Stručné info k ELVS: ZDE

Vladimíra Tichá (ČMKU)


17.01.2021 UPOMÍNKA K PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ


10.12.2020 ZMĚNA ADRESY PORADKYNĚ CHOVU PRO BASSET HOUNDY

Veškeré materiály pro uchovnění jedinců plemene Basset Hound posílejte nyní Lence Zitové na adresu:
Lhota u Kestřan 19, Písek 397 01
Telefon i email zůstávají stejné.

9.12.2020 PŘEJEME VŠEM ČLENŮM KLUBU KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY23.11.2020 PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členský příspěvek 300Kč uhraďte do 31.1.2021, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství. Fotokopii ústřižku zaplacené složenky nebo výpisu z účtu, ihned zašlete e-mailem matrikáři KCHH.

Číslo účtu: 195 133 961 / 0300
Variabilní symbol: Číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce!
E-mail na matrikáře KCHH: petr.braunstein@seznam.cz12.11.2020 KNIHA PRÁCE NA BARVĚ - H.J. Borngräber

V nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., vychází česká verze publikace německého autora Hanse-Joachima Borngräbera, která je věnována přípravě loveckých psů pro práci na barvě. Kniha na naše poměry unikátní rozsahem i zaměřením je rozdělena do tří základních částí: Vše o vůdci psa, Vše o psovi a Práce na pobarvené stopě v myslivecké praxi. Je třeba upozornit, že není určena jen majitelům barvářů, ale výborně poslouží vůdcům všech loveckých psů, kteří jsou po náležitém výcviku a zapracování schopni odvádět skvělou práci při dosledu.

352 stran, formát 170 x 240 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, 304 barevné fotografie, 67 barevných ilustrací.
V roce 2020 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 650 Kč.

Objednávky přes email: predplatne@lesprace.cz14.10.2020 RUŠENÍ KLUBOVÝCH AKCÍ A PLÁNY NA DALŠÍ ROK

Výbor KCHH oznamuje, že všechny klubové akce v měsíci říjnu jsou následkem epidemiologických opatření vlády ČR ZRUŠENY.
O náhradním termínu členské schůze budeme včas informovat.

Chovný svod pro basety si v neodkladném případě možno domluvit s jednatelkou - e-mail iva.cernohubova@seznam.cz.

Na rok 2021 výbor klubu navrhl ČMKU tyto termíny výstav:
TRIO výstavní víkend pátek 4.6. - neděle 6.června 2021
Speciální výstava honičů při světové výstavě v Brně - pátek 1.října 2021
Termíny podléhají schválení předsednictva ČMKU.
Termíny zkoušek pro rok 2021 jsou v přípravě.

20.7.2020 PROPOZICE K PODZIMNÍM ZKOUŠKÁM A VÝCVIKOVÉMU DNI

5.9.2020 VÝCVIKOVÝ DEN VLASTĚJOV
PROPOZICE: ZDE

6.9.2020 MEMORIÁL DOKTORA URBANA (BZH - CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

19.9.2020 BZH Zbečno (CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

17.10.2020 BZH Lavičky (CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

18.10.2020 ZVVZ Lavičky (CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

18.06.2020 VÝBOR KCHH OZNAMUJE NOVÝ TERMÍN A MÍSTO ČLENSKÉ SCHŮZE

Středa 28.10.2020 (státní svátek) od 10:00 hodin v restauraci "U Čerta" v Bohosticích, adresa. Bohostice 50, 262 31 Bohostice.

Vzhledem ke zrušeným klubovým výstavám nabízí výbor klubu možnost chovného svodu pro basety a možnost přeměření a zaznamenání kohoutkové výšky do PP pro všechna plemena. Na svod se hlaste předem na e-mail jednatelky iva.cernohubova@seznam.cz. Vyplněnou bonitační kartu pošlete předem na email jednatelky a originál PP vezměte s sebou na schůzi - bez PP nelze svod absolvovat.

16.03.2020 ZRUŠENÍ KLUBOVÝCH VÝSTAV V TÁBOŘE

Dnešního dne, tj. 16. 03. 2020, s ohledem na krizovou situaci v ČR se výbor KCHH, z.s. rozhodl zrušit bez náhrady obě klubové výstavy plánované v termínu 6. - 7. června 2020.

Termíny chovných svodů pro basety budou projednány na členské schůzi. O jejím náhradním termínu budeme včas informovat. Individuální chovný svod je možné si sjednat s českým rozhodčím s aprobací pro dané plemeno, avšak mimo výstavy ČMKU.
Děkujeme za pochopení nastalé situace

12.03.2020 Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR,...

který byl vyhlášen vládou ČR dne 12.03.2020 s platností od 14:00 hodin tohoto dne, se ruší:
- členská schůze KCHH, z.s. - původní termín konání 28.03.2020
- výcvikový den Lavičky - původní termín konání 04.04.2020
- barvářské zkoušky honičů (BZH) Lavičky - původní termín konání 05.04.2020

Náhradní termíny výše uvedených akcí budou stanoveny s ohledem na další vývoj situace v ČR.
Uhrazené poplatky budou převedeny na zkoušky v náhradním termínu.
V případě neúčasti na zkouškách v náhradním termínu, kontaktujte ekonoma klubu, pro vrácení uhrazených poplatků.
Veškeré další informace budou zveřejněny na webu KCHH.

04.03.2020 UPOZORNĚNÍ K CHOVNÉMU SVODU PRO BASETY

Nový výstavní řád ČMKU, platný od 1.ledna 2020 stanovuje, že "hromadné nebo individuální bonitace, svody, výběry do chovu atd. na mezinárodních, národních, oblastních/krajských výstavách nesmí posuzovat rozhodčí, který na dané výstavě posuzuje. Samostatných výstav pořádaných klubem (klubová, speciální) se toto ustanovení netýká."

Bonitační kartu posuzující rozhodčí nesmí podepsat, jelikož mu to nový řád zakazuje. Upozorňujeme proto členy, aby chovný svod po posuzujících rozhodčích za žádných okolností nežádali. Chovný svod bude probíhat jako každoročně při klubové výstavě, tj. 6. a 7.června 2020. Problematice chovných svodů pro plemena basetů se bude výbor věnovat na členské schůzi 28.března 2020. Tím není dotčena možnost domluvit si individuální chovný svod s českým rozhodčím, který má na plemeno aprobaci.

Pavel Štangl, hlavní poradce chovu KCHH
ing. Iva Černohubová, jednatelka KCHH

03.03.2020 PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

Program: ZDE
Volební ČS je plánována na 28. března 2020 od 12 hodin.
Místo konání: Restaurace U krále Václava IV. 406, 148 00 Praha 4., Kunratice
Do voleb na členské schůzi 2020 obdržel KCHH do termínu uzávěrky tyto kandidátky:
Braunstein Petr
Burda Pavel
Čáp Karel, ing.
Černohubová Iva, ing.
Růžičková Iveta
Štangl Pavel
Na funkci revizora: Čápová Jana


29.2.2020 K ČLENSKÉ SCHŮZI

Vážení stávající i budoucí členové Klubu chovatelů honičů,
oznamuji Vám tímto, že v době od 28.02.2020 do 28.03.2020 včetně, je pozastaveno přijímání nových členů do Klubu chovatelů honičů, z.s.
Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění technické přípravy klubových voleb.
Děkuji za Vaše pochopení a jsem s pozdravem.

Petr Braunstein
ekonom a matrikář KCHH

16.2.2020 K ČLENSKÉ SCHŮZI


10.2.2020 PROPOZICE NA JARNÍ BZH

Propozice: ZDE

04. 02. 2020 VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KCHH

Tento rok bude členská schůze KCHH volební, protože končí pětileté období výboru a revizora. Na volební členské schůzi musíme zvolit nový výbor a revizora.

Vyzýváme všechny členy, kteří by chtěli kandidovat do výboru KCHH nebo na funkci revizora, aby své přihlášky odeslaly doporučeným dopisem na adresu matrikáře klubu (stanovy KCHH, z.s., článek 5., odstavec 13.).

Uzávěrka kandidátek je 27. února 2020 (rozhodné je datum poštovního razítka).

Volební ČS je předběžně plánována na 28. března 2020 od 10 hodin
(termín a čas bude potvrzen)

06. 01. 2020     PLÁN AKCÍ PRO ROK 2020

05.04.2020 BZH, Lavičky (CACT, res. CACT)
6.-7.6.2020 Klubové výstavy v Táboře
06.09.2020 Memoriál Dr. Urbana BZH, Vlastějov (CACT, res. CACT)
19.09.2020 BZH, Zbečno (CACT, res. CACT )
17.10.2020 BZH, Lavičky (CACT, res. CACT)
18.10.2020 ZVVZ Lavičky (CACT, res. CACT)
Termín klubové schůze bude upřesněn.

29. 12. 2019     ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY16. 12. 2019     PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY

Výbor KCHH přeje všem členům krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2020!


3.12.2019 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis a průběh jednání: ZDE

ZVEME ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHH, Z.S.

Z organizačních důvodů je nutné příspěvky do diskuse oznámit do 16. listopadu 2019 emailem na adresu karel.cap@seznam.cz.

20. listopadu bude doplněný program ČS KCHH vyvěšen na klubových stránkách.
V diskusi budou projednány pouze oznámené příspěvky.

Datum konání: 30. listopadu 2019 v 13:00
Místo konání: Stará hospoda, 277 32 Liblice 30
Mapa: ZDE
Program (doplněný o diskuzní témata): ZDE

OHLÁŠENÉ PŘÍSPĚVKY DO DISKUZE:
Návrh úpravy chovných podmínek plemeno Rakouský hladkosrstý brakýř (H. Špringlová)
Návrh úpravy chovných podmínek plemeno Porcelaine (L. Kopecká)
Návrh úpravy chovných podmínek plemeno Malý modrý gaskoňský honič (M. Faják)
Termíny členských schůzí (M. Faják)

26. 08. 2019     PROPOZICE PODZIMNÍ ZKOUŠKY

5. 10. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
             Propozice: ZDE

6. 10. 2019 – ZVVZ CACT KCHH + OMS Praha 2,Lavičky
             Propozice: ZDE

29. 07. 2019     PROPOZICE NA BZH VE ZBEČNU

21. 9. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Rakovník, Zbečno
             Propozice: ZDE

13. 06. 2019     VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 8.6.2019: ZDE
KLUBOVÁ VÝSTAVA 9.6.2019: ZDE

         SV - foto M.Přenosilová (basset houndi): ZDE
         KV - foto M.Přenosilová (basset houndi): ZDE
         Foto I.Černohubová: ZDE


BIS Klubové výstavy, BIS Junior po oba dny a vítěz hlavní ceny výstavního víkendu:
Dream Chaser Bohemia Horrido, chov. & maj.: Ing.arch. Eva Černohubová


BIS Speciální výstavy: Ian des Vignes Pourpres
Chov: S.Kawala, Maj: Mgr. Dagmar Vlková

03. 06. 2019     NÁVRATKY NA SV A KV 2019 BYLY ODESLÁNY.

Pokud něco nesouhlasí, nebo něco chybí - kontaktní email karel.cap@seznam.cz.

22. 05. 2019     STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PO II. UZÁVĚRCE

Statistika - SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 8.6.2019 : ZDE
Statistika - KLUBOVÁ VÝSTAVA 9.6.2019 : ZDE

10. 05. 2019     STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PO I. UZÁVĚRCE

Statistika - SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 8.6.2019 : ZDE
Statistika - KLUBOVÁ VÝSTAVA 9.6.2019 : ZDE

Termín 2. uzávěrky je 17. května 2019!
Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

23. 04. 2019     VÝSLEDKY DUBNOVÝCH BZH

7. 4. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
      VÝSLEDKY: ZDE
      FOTO: ZDE

19. 04. 2019     VESELÉ VELIKONOCE

Přejeme všem krásné prožití Velikonočních svátků.

07. 03. 2019     PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

Speciální výstava 8. 6. 2019 a Klubová výstava 9. 6. 2019:
Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Specialty show 8th June 2019 and Club show 9th June 2019:
Info: HERE
Entry form: HERE


04. 03. 2019     TERMÍNY LOVECKÝCH ZKOUŠEK KCHH a OMS PRAHA 2 PRO ROK 2019

6. 4. 2019 – Výcvikový den KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
             Propozice: ZDE
7. 4. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
             Propozice: ZDE
17. 8. 2019 – PZ ost. plemena bez CACT
21. 9. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Rakovník, Zbečno
29. 9. 2019 – Výcvikový den KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
5. 10. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
6. 10. 2019 – ZVVZ CACT KCHH + OMS Praha 2,Lavičky
19. 10. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Strakonice, Chelčice

14. 2. 2019     UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CHOVNÝCH PODMÍNEK

Na členské schůzi 24. 11. 2018 byly odhlasovány změny chovných podmínek pro plemena porcelaine, velký a malý hrubosrstý vendéeský basset.
Nově je pro tato plemena povinnost přeměření výšky na KV či SV KCHH ve věku minimálně 12 měsíců.

18. 1. 2019     MÁTE SPLNĚNY VŠECHNY PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ?

K dnešnímu dni stále 120 členů nemá splněny podmínky pro členství v KCHH, tj. zaslání nové přihlášky a písemného souhlasu GDPR, členský poplatek na daný rok je samozřejmostí!
Vše stačí zaslat emailem na adresu petr.braunstein@seznam.cz!
    Členská přihláška vč. GDPR (pro vyplnění rukou): ZDE
    Členská přihláška vč. GDPR (pro vyplnění na počítači): ZDE


12.11.2018     TERMÍNY VÝSTAVNÍHO VÍKENDU V TÁBOŘE PRO ROK 2019

Speciální výstava - sobota 8.června 2019
Klubová výstava (s titulem Klubový Vítěz) - neděle 9.června 2019
rozhodčí: B.Larská (PL), T.Mroczek (PL), O.Dolejšová (CZ)

12.11.2018     KCHH PŘEJE KRÁSNÉ SVÁTKY A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK


28.11.2018     ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis a usnesení členské schůze konané 24.11.2018 v Bohosticích: ZDE

9.11.2018     POZVÁNKA ZE SLOVENSKA

Memoriál Jozefa Sedlačka 2018
             Propozice: ZDE

23.10.2018     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Zveme členy na členskou schůzi KCHH 2018.
Datum konání: 24.listopadu 2018 od 11:00
Místo konání: Restaurace U čerta - Bohostice 50, 262 31 Bohostice

Program: ZDE

4.10.2018     POZVÁNKA ZE SLOVENSKA

Pohár prezidenta klubu chovateľov tatranských duričov
Srdečne Vás pozývame na špeciálne skúšky duričov pod názvom Pohár prezidenta klubu chovateľov tatranských duričov. Sú to ojedinelé skúšky, v ktorých sa skĺbi precízna práca na dohľadávke jelenej zveri s temperamentom a odvahou v diviačom oplôtku. Začiatok je 13.10.2018 o 8.00 hod. na Námestí slobody vo Vranove n. T. a pokračuje Svätohubertskou omšou v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T.

             Propozice: ZDE
             Program: ZDE


20.9.2018     VÝSLEDKY ZÁŘIJOVÝCH ZKOUŠEK

9.9. 2018 BZH Memoriál Dr. Urbana, Vlastějov (CACT, resCACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

15.09.2018 BZH, Zbečno (CACT, resCACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

17.8.2018     PROPOZICE NA ŘÍJNOVÉ ZKOUŠKY

13.10.2018 BZH, Lavičky (CACT, resCACT)
             Propozice: ZDE

14.10.2018 ZVVZ, Lavičky (CACT, resCACT)
             Propozice: ZDE

14.8.2018     PROPOZICE NA BZH ZBEČNO

Propozice na 15.09.2018 BZH: ZDE

17.7.2018     POZOR ZMĚNY!

- Výcvikový den, naplánovaný na sobotu 8.9.2018 se koná v honitbě MS Vlastějov (Šumava)
             Propozice: ZDE

- Nový termín BZH Memoriálu Dr. Urbana má změněný termín je 9.9.2018
             Propozice: ZDE

5.6.2018     KLUBOVÉ VÝSTAVY V TÁBOŘE

Výstavní duo víkend je za námi. Klubové výstavy 2. a 3.6.2018 proběhly za slunečného počasí v přátelské atmosféře na tradičním místě v autokempu Knížecí rybník.
Na sobotní výstavu bylo přihlášeno 14 plemen honičů v celk počtu 64. Posuzovali rozhodčí z Německa pan B.Seibel a G.Schäfer. Titul BIS získal velký hrubosrstý vendéeský baset pes Unique Louis Danda Bohemia Dany Maršíkové.
V neděli se představilo 16 plemen honičů v počtu 74 psů a fen. Posuzovali J.Beare (Švýcarsko, bassethoundi) S.Beránková (porceláni) a M.Václavík (všechna ostatní plemena). Titul BIS získal opět velký hrubosrstý vendéeský baset, tentokrát ovšem fena Valentina Danda Bohemia taktéž z chovu a majetku D.Maršíkové.
Velkou cenu - týdenní pobyt pro dvě osoby na chorvatském ostrově Cres vyhrál "Best Puppy" ze sobotní i nedělní výstavy, bassethound Dr.Pepper Dramijos, chov. a maj. D.Sršeň.
Všem vystavovatelům děkujeme za férové chování, rozhodčím za jejich solidní práci a vítězným psům gratulujeme k úspěchům.

VÝSLEDKY/RESULTS:
Sobota/Saturday: ZDE/HERE
Neděle/Sunday: ZDE/HERE

Foto sobota (J.Maršík): ZDE
Foto sobota BH (M.přenosilová): ZDE
Foto neděle (Bohemia Horrido): ZDE
Foto neděle BH (M.přenosilová): ZDE
Foto neděle (L.Caklová): ZDE


BIS SOBOTA: Louis Danda Bohemia Dany Maršíkové


BIS NEDĚLE: Valentina Danda Bohemia Dany Maršíkové


SUPREME BIS: Dr.Pepper Dramijos, chov. a maj. D.Sršeň

31.5.2018     STATISTIKY PO II. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 2nd DEADLINE

Sobota/Saturday: ZDE/HERE
Neděle/Sunday: ZDE/HERE

Vstupní listy na obě výstavy byly rozesílány v neděli 27. května. Pokud někdo nemá vstupní list, napište na vystavy@klubhonicu.com.

7.5.2018     STATISTIKY PO I. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

Sobota/Saturday: ZDE/HERE

Neděle/Sunday: ZDE/HERE

30.4.2018     ČEST PAMÁTCE PANA MILOŠE VINKLÁRKA

Odešel dobrý člověk - pan Miloš Vinklárek, dlouholetý předseda a čestný člen Klubu chovatelů honičů. Čest jeho památce.

19.4.2018     VÝSLEDKY BZH ORLÍK

VÝSLEDKY: ZDE
FOTO: ZDE

12.4.2018     PROPAGAČNÍ VIDEO KLUBOVÝCH VÝSTAV

27.4.2018 je I. uzávěrka na klubové výstavy v Táboře (2.-3.6.2018).
Více info: ZDE

30.3.2018     PŘEJEME ČLENŮM KCHH KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY!

PF2018

5.3.2018 PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA NA KV 2018

Klubová výstava bez titulu Klubový Vítěz - 2. června 2018
Klubová výstava s titulem Klubový Vítěz - 3. června 2018

Rozhodčí: J.Beare (CH), B.Seibel (DE), G.Schäfer (DE), M. Václavík (CZ), S.Beránková (CZ)

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE


Club show without awarding title Club winner - 2nd June 2018
Club show with awarding title Club winner - 3rd June 2018

Judges: J.Beare (CH), B.Seibel (DE), G.Schäfer (DE), M. Václavík (CZ), S.Beránková (CZ)

Info: HERE
Entry form: HERE

OFICIÁLNÍ PARTNER A SPONZOR VÝSTAVNÍCH AKCÍ:1.1.2018 PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2018

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek 300,- Kč zaplaťte do 31.1.2018, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle čl. 3, odst. 9c stanov KCHH.
Z vlastního zájmu placení neodkládejte. Platbu je nutné uhradit na jméno člena! Fotokopii ústřižku zaplacené složenky nebo výpisu z účtu, ihned zašlete e-mailem matrikáři KCHH! Toto je bezpodmínečně nutné pro identifikaci jednotlivých plateb.

Adresa majitele účtu: Klub chovatelů honičů, z.s. Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice

Číslo účtu: 195 133 961 / 0300

Variabilní symbol: Číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce!

Členský příspěvek roční činí 300,- Kč (+zápisné 300,- Kč pro nové členy).

Kontakt na matrikáře KCHH: Petr Braunstein, Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
Mobil: +420 602 290 990
E-mail: petr.braunstein@seznam.cz, basset@gloomyclown.cz, info@demicz.eu

29.11.2017     PŘEJEME ČLENŮM KCHH VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU A KRÁSNÉ SVÁTKY!

PF2018

VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH V ROCE 2018 - SHOW WEEKEND IN 2018

Klubová výstava bez titulu Klubový Vítěz - 2. června 2018
Klubová výstava s titulem Klubový Vítěz - 3. června 2018

Více informací a přihlášky s předstihem zveřějníme.

Club show without awarding title Club winner - 2nd June 2018
Club show with awarding title Club winner - 3rd June 2018

More info and entries soon.

28.11.2017     ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Usnesení a zápis: ZDE

3.11.2017     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHH

ČS se uskuteční v sobotu 25.11.2017

Zahájení: 14:00 hodin
Místo konání: Restaurace U Čerta, 262 63 Bohostice čp. 50
GPS: 49° 36' 7,731” N, 14° 8' 17,906” E

Kontakt pro ubytování: +420 602 105 106

Pozvánka: ZDE
Program: ZDE

23.8.2017     PROPOZICE NA KLUBOVÉ ZKOUŠKY A VÝCVIKOVÝ DEN

9.9.2017 Výcvikový den, Lavičky-Orlík
             Propozice: ZDE

10.9.2017 Barvářské zkoušky honičů , Lavičky-Orlík
             Propozice: ZDE

16.9.2017 Mezinárodní barvářské zkoušky honičů, Zbečno
             Propozice: ZDE

14.10.2017 BZH, CHELČICE
             Propozice: ZDE

28.10.2017 ZVVZ, LAVIČKY !Změna termínu na 28.10. namísto 21.10.2017!
             Propozice: ZDE

18. - 19.11.2017 MEZINÁRODNÍ HONIČSKÉ ZKOUŠKY, STŘELICE - ZNOJMO
             Propozice: ZDE

12. – 14.1.2018 Speciální honičská soutěž, Lavičky
             Propozice: ZDE
             Soutěžní řád pro SHS: ZDE

6.6.2017     VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH

Naši fotografové postupně pracují na fotkách z víkendu.
Galerie a kompletní výsledky zveřejníme během několika málo dní.

VÝSLEDKY A FOTO:
3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Specialty hound show, Tábor:: ZDE
                  Foto BH (L.Smolíčková a M.Přenosilová): ZDE
                  Foto Bohemia Horrido: ZDE
                  Foto p.Petersen: ZDE
4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor : ZDE
                  Foto Bohemia Horrido: ZDE
                  Foto BH (L.Smolíčková a M.Přenosilová): ZDEBEST IN SHOW 3.6.2016: Pan Lady Barnett's /Basset hound/
Rozhodčí: R.Favre(FR) a F.Šimek
Maj.: M. Přenosilová
Chov.: L.Zitová


BEST IN SHOW 4.6.2017: Aisha Černé Eso /Black and tan coonhound/
Rozhodčí: T.Havelka
Maj. a chov. P.Květoňová


Hlavní cenu výstavního víkendu získal Basset hound Pan Lady Barnett's .
Maj.: M. Přenosilová

14.5.2017     PŘIHLÁŠKY PO II. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 2nd DEADLINE

3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Special hound show, Tábor:: ZDE
4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor : ZDE

5.5.2017     PŘIHLÁŠKY PO I. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Special hound show, Tábor:: ZDE
4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor : ZDE

NA VÝSTAVU JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 9.5.2017!
LAST DEADLINE FOR ENTRIES IS TUESDAY 9th MAY 2017!


Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Information for show in english: HERE
Entry form: HERE

18.3.2017     PROPOZICE NA KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Special hound show, Tábor
Rozhodčí/judges:
R. Favre (FR) - baseti a francouzská plemena honičů FCI skupiny VI.
                     - bassets and french hound breeds
F. Šimek - ostatní honiči FCI skupiny V., VI. a plemena honičů neuznaná FCI
              - other hounds from FCI group V. and VI, FCI non recognised breeds

4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor
Rozhodčí/judges:
F. Lamarca (IT) - Bassethound
T. Havelka (SK) - honiči FCI sk. V. a VI. s výjimkou BH, plemena honičů neuznaná FCI
                        - other breeds of FCI VI and V, FCI non recognised breeds

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Information for show in english: HERE
Entry form: HERE

9.3.2017     PROPOZICE NA DUBNOVÉ BZH A VÝCVIKOVÝ DEN

15.4.2017 VÝCVIKOVÝ DEN, LAVIČKY
             Propozice: ZDE

16.4.2017 BZH, LAVIČKY
             Propozice: ZDE

31.12.2016     PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek 300,- Kč zaplaťte do 31.1.2017, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle stanov KCHH.
Z vlastního zájmu placení neodkládejte. Platbu je nutné uhradit na jméno člena!
Fotokopii ústřižku zaplacené složenky nebo výpisu z účtu, ihned zašlete e-mailem matrikáři KCHH! Toto je bezpodmínečně nutné pro identifikaci jednotlivých plateb.
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů honičů, Jungmannova 25, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 195 133 961 / 0300
Variabilní symbol: Číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce!

Členský příspěvek roční činí 300,- Kč (+zápisné 300,- Kč pro nové členy).

Kontakt na matrikáře KCHH:
Petr Braunstein, Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
mobil: +420 602 290 990
E-mail: petr.braunstein@seznam.cz, basset@gloomyclown.cz, info@demicz.eu

14.12.2016     PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ HONIČSKÉ SOUTĚŽI 13.-15.1.2017

Propozice: ZDE

12.12.2016     PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY

28.11.2016     ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis ke stažení: ZDE

Plánované akce KCHH pro rok 2017 najdete v sekci výstavy a zkoušky.
Nově byly upraveny podmínky pro získání Klubového šampiona KCHH. Více ZDE.

7.11.2016     VÝSLEDKY ŘÍJNOVÝCH ZKOUŠEK

15.10.2016 BZH Chelčice: ZDE
22.10.2016 Memoriál Dr.Urbana: ZDE

24.10.2016     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze se uskuteční v sobotu 26.11.2016 od 16:00 v Bohosticích. Více na pozvánce. POZVÁNKA: ZDE
PROGRAM: ZDE

20.9.2016     VÝSLEDKY ZVVZ LAVIČKY A BZH ZBEČNO

11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      VÝSLEDKY: ZDE
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
                      VÝSLEDKY: ZDE

2.9.2016     BYLY VYDÁNY PROPOZICE NA ZKOUŠKY A VÝCVIKOVÝ DEN

10.09.2016 - VÝCVIKOVÝ DEN - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
                      PROPOZICE: ZDE
15.10.2016 - BZH (CACT) - spol. s OMS Strakonice - Chelčice, okr. Strakonice
                      PROPOZICE: ZDE
22.10.2016 - BZH (CACT) Memoriál Dr. Urbana - Petrovice, okr. Klatovy
                      PROPOZICE: ZDE

2.9.2016     ÚSPĚCHY ČLENŮ KCHH NA EVROPSKÉ VÝSTAVĚ V BRUSELU

PLEMENO BLACK AND TAN COONHOUND:
Aisha Černé eso (maj. P.Květňová) - CAJC, Evropský Vítěz mladých, BOJ, BOS
Southwind Django (maj. P.Květňová) - CAC, CACIB, Evropský Vítěz, BOB

PLEMENO BASSETHOUND:
Barnabáš ze Srdce Brd (maj. L.Pazderníková)- VN3 ve třídě dorostu
Pan Lady Barnett´s (maj. M.Přenosilová) - V2 ve třídě pracovní
Arthas ze Srdce Brd (maj. L.Pazderníková) - V ve tř.šampiónů
Calvin Klein Bohemia Horrido (maj. E.Černohubová) - V1, CAC, CACIB, Evropský vítěz
Gucci Gloomy Clown (maj. A.K.Bratsberg Rygge) - V ve tř.šampiónů
Cyril Bohemia Gorgony (maj. M.Šrámková) - V3 ve třídě veteránů
Fabien od Berounky (maj. V.Otevřelová) - V2 ve třídě veteránů
Latroonis Diabolos Dextera (maj. A.K.Bratsberg Rygge) - V tř. mladých
Tanja Lady Barnett´s (maj.L.Zitová)- V3 ve tř. mladých
Bassetterre Zara Sophia (maj.E.Černohubová) - V2 v mezitřídě
Rita Lady Barnett´s (maj.L.Zitová)- V ve třídě otevřené
Chandleria Gloomy Clown (maj. A.K.Bratsberg Rygge) - V tř. šampionů

Fotoreport z kruhu Basset houndů najdete u Míšy Přenosilové a Evy Černohubové.
Kompletní výsledky najdete na stránkách výstavy ZDE
Chcete-li zde zveřejnit výsledky Vašich psů z EV, zašlete výsledky webmasterce webu KCHH.

23.8.2016     PROPOZICE MEMORIÁLU DR.URBANA

PROPOZICE: ZDE

27.6.2016     VÝSLEDKY BZH

Doháníme resty a přikládáme výsledky z dubnových BZH: ZDE

21.6.2016     KLUBOVÉ OBLEČENÍ

Nově je možné zakoupit oblečení s vyšitým logem KCHH u pana Štangla.
Kdo tedy nestihl nákup na klubových výstavách, bude jej jiste zajímat nové webové rubrika - reklamní přědměty

8.6.2016     VÍTĚZOVÉ KLUBOVÝCH VÝSTAV V TÁBOŘE

Gratulujeme vítězům klubových výstav a děkujeme všem vystavovatelům za jejich účast na naší klubové akci.

SLOVNÍČEK PRO PŘEKLAD POSUDKŮ: ZDE

Odkazů na alba fotografů:
SOBOTA: Michaela Přenosilová, Lucie Caklová, I.Černohubová - BIS tř. pracovní, R.Slaba
NEDĚLE: Bohemia Horrido & M.Šrámková, M.Prokopová & Z.Veselá

VÝSLEDKY SOBOTA: ZDE
VÝSLEDKY NEDĚLE: ZDE

Moc děkujeme všem fotografům za rychlé zpracování fotoreportů. Uvítáme i další odkazy na fotky z výstavy, které můžete zasílat na email webmasterky a těšíme se za rok opět na viděnou. ;)


BEST IN SHOW 4.6.2016: Necku I Had a Coon /Black and Tan Coonhound/ Rozhodčí:K.Scheel, DK
maj.: Deotti Susanna, Itálie
chov.: Jaana Urpelainen-Reuna & Teija Urpelainen


BEST IN SHOW 5.6.2016: Arthas ze Srdce Brd /Basset hound/ Rozhodčí:B.Scheel, DK
maj. a chov. Lada Pazderníková


Hlavní cenu výstavního víkendu získal veterán plemene Basset hound Cyril Bohemia Gorgony.
maj.: Miloslava Šrámková, chov.: Jana Čápová

16.5.2016     KONEČNÉ STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ NA KLUBOVÉ VÝSTAVY

KV 4.6.2016: ZDE
KV 5.6.2016: ZDE

9.5.2016     10.5.2016 JE II. A POSLEDNÍ UZÁVĚRKA PRO KLUBOVÉ VÝSTAVY V TÁBOŘE.

4.5.2016     STATISTIKY PO PRVNÍ UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

KV 4.6.2016: ZDE
KV 5.6.2016: ZDE

21.03.2016     PROPOZICE NA VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora

I. uzávěrka 27.4.2016    |     II. uzávěrka 10.5.2016
1st deadline 27.4.2016  |     2nd deadline 10.5.2016

         PROPOZICE: ZDE
         PŘIHLÁŠKA: ZDE

21.03.2016     CLUB SHOWS KCHH

4th June 2016 - Club show with title Club winner and Junior Club winner
5th June 2016 - Club show without title Club winner and Junior Club winner
Judges: Birte and Kresten Scheel, Denmark (kennel Scheel's)
Place: Zárybničná Lhota u Tábora

1st deadline 27.4.2016  |   2nd deadline 10.5.2016

         INFO: HERE
         ENTRY FORM: HERE

09.03.2016     PROPOZICE NA VÝCVIKOVÝ DEN A BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ V DUBNU

16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE

02.02.2016     VIDEO Z ZVVZ (17.10.2015, Orlík)

Děkujeme Ivě Černohubové za poskytnutí a přípravu video záznamu z těchto zkoušek!

25.01.2016     TERMÍNY ZKOUŠEK A VÝCVIKOVÝCH DNŮ KCHH PRO ROK 2016

16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
10.09.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
15.10.2016 - BZH (CACT) - spol. s OMS Strakonice - Chelčice, okr. Strakonice
22.10.2016 - BZH (CACT) Memoriál Dr. Urbana - Petrovice, okr. Klatovy

!!! NOVĚ POŘÁDÁME !!!
13.-15.01.2017 - 1. ročník SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ

Lavičky, okr. Příbram (bez lovecké upotřebitelnosti)
(tituly : CACIT, CACT, Diviačiar, Vítěz speciální honičské soutěže 2016/17)
Soutěžní řád pro SHS: ZDE

25.01.2016     TERMÍNY KLUBOVÝCH VÝSTAV KCHH PRO ROK 2016

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora

Propozice společně s přihláškami budou zveřejněny na jaře.
Těšíme se opět na Vaši hojnou účast!

25.01.2016     DATES FOR OUR CLUB SHOWS

4th June 2016 - Club show with title Club winner and Junior Club winner
5th June 2016 - Club show without title Club winner and Junior Club winner
Judges: Birte and Kresten Scheel, Denmark (kennel Scheel's)
Place: Zárybničná Lhota u Tábora

Entry forms and more info about our show weekend will be announced during spring 2016.
We are looking forward to meet you at our show weekend!

04.01.2016     UJASNĚNÍ PODMÍNEK POTVRZENÍ BONITAČNÍ KARTY

Bonitační karta je podmínkou pro uchovnění všech plemen bassetů (Basset hound, Artésko-normanský basset, Malý hrubosrstý vendéeský basset, Modrý gaskoňský basset, Plavý bretaňský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset).
PRAVIDLA POTVRZENÍ KARTY: Bonitační kartu potvrzuje rozhodčí, který ve stejný den posuzuje na klubové či speciální výstavě KCHH. V ostatních případech lze bonitaci provést mimo tyto výstavy KCHH, a to pouze u rozhodčích registrovaných pod ČMKU, pokud s vyplněním bonitační karty souhlasí. V žádném případě nelze potvrzení bonitační karty na rozhodčím vymáhat v průběhu posuzování jakékoliv jiné výstavy a nikdy ne na zahraničním rozhodčím. Potvrdit bonitační kartu lze po dohodě s rozhodčím s aprobací pro dané plemeno kdekoli, výstava není podmínkou.

01.01.2016     DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM WEBEM!

Jako novoroční překvapení jsme pro Vás připravili nový klubový web a současně přejeme mnoho štěstí a chovatelských úspěchů všem členům KCHH v roce 2016!Novým webmasterem a autorkou nových klubových stránek je Eva Černohubová. V případě nesrovnalostí mezi údaji uvedených na chovných kartách vašich psů ji kontaktujte emailem.

01.01.2016     ZMĚNY V ONLINE SEZNAMU CHOVNÝCH JEDINCŮ!

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v seznamu chovných jedinců na webu KCHH.
Pro všechna plemena je nyní k dispozici možnost rozšířit chovnou kartu i o třígenerační rodokmen a 3 fotografie na psa. Budeme velice rádi, pokud nám poskytnete údaje o Vašich chovných jedincích (a to i těch již zesnulých či fen za věkovou hranicí chovnosti). Klub k současnému dni zastřešuje 36 plemen, u kterých bychom touto cestou chtěli zdokumentovat jejich chov.

Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte tento formulář, odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.

Pro úpravy existujících chovných karet uveďte do emailu: plemeno, jméno psa a požadované změny. Je-li změn více nebo jedná-li se doplnění rodokmenu, využijte prosím stejný formulář jako pro založení nové karty.

15.12.2015     NEZAPOMEŇTE UHRADIT SVÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek zaplaťte do 31.1.2016, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle stanov KCHH.
Podrobné info o provedení plateb: ZDE

15.5.2015     DŮLEŽITÁ INFORMACE ČMKJ - MIMOSMLUVNÍ POŘADATEL AKCÍ

Předsednictvo ČMKJ upozorňuje všechny chovatelské kluby - kolektivní členy ČMKJ, na možné následky, pokud se člen klubu dostaví se psem na akci (výstava, soutěž nebo zkouška loveckého psa z výkonu) organizovanou právnickou osobou, která není smluvně propojena se členským subjektem FCI za Českou republiku.
Plné znění (ČMKJ): ZDE

Pořádají se v ČR akce s navrhováním CACIT dle platných předpisů?
V poslední době se objevily zprávy hovořící o tom, že v ČR pořádané akce s navrhováním CACIT, neodpovídají požadavkům FCI a že "titul CACIT" je v ČR zadáván neoprávněně. Takové tvrzení může ty, kdo se snaží získat titul mezinárodního šampiona práce nebo pořadatele zkoušek a soutěží s navrhováním CACIT, znejistit nebo znervóznit. Na místě tedy je vysvětlit, jak to ve skutečnosti je. CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) není titul, ale čekatelství. To může být podkladem pro přiznání titul C.I.T. (Champion International de Travail – Mezinárodní šampion práce). Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní titul, stanovuje podmínky pro jeho získání Mezinárodní kynologická federace FCI. Ta také přesně specifikuje, na jakých zkouškách nebo soutěžích může být čekatelství CACIT navrženo, tyto akce schvaluje a navržená čekatelství CACIT, pokud jsou splněny všechny požadavky, potvrzuje. Českomoravská kynologická unie (ČMKU) každoročně zasílá na FCI návrh zkoušek a soutěží s uvedením termínu, místa konání a plemen, kterým může být na dané akci čekatelství navrženo. Má-li FCI pochybnosti o tom, že příslušné akce neodpovídají danýn požadavkům, požádá o vysvětlení a eventuálně nepovolí, aby na dané akci bylo čekatelství navrhováno. V minulých letech přišly připomínky týkající se např. Práce loveckých plemen na teplé zvěři nebo možnosti navrhovat CACIT na určitém typu zkoušky jednotlivým plemenům. Po upřesnění a vysvětlení byly všechny v ČR poiřádané CACIT akce schváleny a pokud byl CACIT navržen, byl majiteli úspěšného psa také potvrzen. Ze strany FCI byly schváleny i všechny návrhy soutěží a zkoušek na rok 2015. Stručně shrnuto, okolo akcí s navrhováním CACIT je vše v pořádku a ČR se nedopouští žádných přestupků vůči předpisům a požadavkům FCI.

Vladimíra Tichá
tisková mluvčí ČMKU

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV