OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

KLUBOVÝ ŠAMPION KCHH

Členská schůze konaná dne 1.června 2012 v Brně, restaurace „U raka“ schválila návrh na vytvoření titulu „Klubový šampión KCHH“. Pro udělení titulu je třeba splnit níže uvedené podmínky, které byly předloženy výborem klubu KCHH a výše uvedenou členskou schůzí schváleny.
Na členské schůzi konané dne 26.listopadu 2016 byly následně podmínky upraveny.
Na členské schůzi dne 10.12.2023 v Bohosticích byl doplněn nový titul "Vítěz speciální výstavy mladých" a vyhlášen nový titul "Klubový šampión veterán"

PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA KCHH

Pro splnění podmínek pro udělení titulu „Klubový šampión KCHH“ musí pes/fena v průběhu dvou či více kalendářních let (nemusí být dodržen minimální časový odstup jednoho roku):

- Získat na výstavách pořádaných Klubem chovatelů honičů alespoň dva tituly „Klubový vítěz“, „Klubový vítěz mladých“, „Vítěz klubové výstavy“, „Vítěz speciální výstavy“, "Vítěz speciální výstavy mladých" anebo "Vítěz speciální honičské soutěže - CACIT" (v libovolné kombinaci). Jeden z těchto titulů může být nahrazen ziskem dvou certifikátů v libovolné kombinaci: CAC, CAJC anebo CACT z dalších klubových anebo speciálních výstav a zkoušek pořádaných KCHH. Tituly a certifikáty musí být uděleny minimálně dvěma rozhodčími.

- Úspěšně vykonat lovecké zkoušky BZH, ZH anebo ZVVZ (tzn. alespoň ve II.ceně) pořádaných klubem KCHH.

- Majitel psa/feny musí být v době podání žádosti o udělení titulu členem klubu.

PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA VETERÁNA KCHH

Podmínky pro udělení jsou:
získat na výstavách pořádaných KCHH alespoň dva tituly:
Klubový vítěz veterán (KVV)
Vítěz speciální výstavy veterán (VSVV)


Jeden z těchto titulů může být nahrazen titulem Best of Veterans (BOV) z klubové výstavy, kde se neuděluje titul "Klubový vítěz veterán". Titul musí být udělen minimálně dvěma rozhodčími.

- Majitel psa/feny musí být v době podání žádosti o udělení titulu členem klubu.

Zisk obou titulů je potvrzen vystavením diplomu k rukám majitele psa/feny a zápisem do průkazu původu, pokud bude tento majitelem k zápisu předložen. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude diplom předán a zápis do PP proveden zpravidla na nejbližší členské schůzi anebo výstavě pořádané KCHH.

Přechodné ustanovení: Pro udělení titulu „Klubový šampión KCHH“ může být uplatněno splnění podmínek (všech nebo některé) před datem vyhlášení a schválení podmínek, tj. před 1.červnem 2012 i před datem schválení změn podmínek ze dne 26.11.2016.

Žádost udělení titulů podávejte písemně nebo e-mailem s příslušnými dokumenty (výstavní posudky, soudcovská tabulka) k rukám jednatelky Ivy Černohubové.

SEZNAM KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ KCHH

2024 Bassethound CHARTA LADY BARNETT'S
2024 Black-and-tan Coonhound Honey Blossoming Meadow
2024 Rakouský hladkosrstý brakýř ANNEFRIED VOM NIGELHOF

2023 Švédský losí pes TOR MY HUNTER
2023 Rakouský hladkosrstý brakýř BARNEY ČTYŘOČKO
2023 Polský honič ATON DAL MONDO REALE

2022 Bassethound ANAKIN LADY BARNETT´S
2022 Porcelaine HERMÍNA OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY
2022 Bassethound JANETTE GRAND GRADES

2021 Rakouský hladkosrstý brakýř ARMANI VOM PUFFINGHOF
2021 Bassethound GINNY GRAND GRADES
2021 Bassethound FLASH GRAND GRADES

2020 Rakouský hladkosrstý brakýř ABBEY ČTYŘOČKO

2018 - Polský honič BRYZA KOLONIA BEZYNSKÁ
2018 - Malý hrubosrstý vendéeský basset IAN DES VIGNES POURPRES
2018 - Bassethound BASSETTERRE ZARA SOPHIE

2017 - Velký hrubosrstý vendéeský basset DASHA OD VESELÝ ANEŽKY
2017 - Bassethound NINA LADY BARNETT'S

04.06.2016 - Štýrský brakýř AFRA Z ČERNOVICKÉ OBORY
04.06.2016 - Velký hrubosrstý vendéeský basset DANTE OD VESELÝ ANEŽKY
09.05.2016 - Bassethound CALVIN KLEIN BOHEMIA HORRIDO
17.04.2016 - Bassethound ROBIN LADY BARNETT'S

10.05.2015 - Velký hrubosrstý vendéeský basset NICE NIOBÉ DANDA BOHEMIA
10.05.2015 - Bassethound PAN LADY BARNETT'S
15.01.2015 - Karelský medvědí pes ARIS CZECH ANELA

20.06.2014 - Porcelán BACARDI OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY
08.06.2014 - Velký hrubosrstý vendéeský basset HADDOCK DE LA BASS BOURGOGNE
07.06.2014 - Bassethound DOROTHY BOHEMIA GORGONY

16.12.2013 - Velký hrubosrstý vendéeský basset KWANZA DANDA BOHEMIA
05.12.2013 - Velký hrubosrstý vendéeský basset ANCELME GODESS DE REGIO MONTANA
05.12.2013 - Rakouský hladkosrstý brakýř ARREY VOM RADMERTAL
05.12.2013 - Porcelán ARTUŠ OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY
05.12.2013 - Porcelán BAILEY OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY
05.12.2013 - Bassethound CHANDLER LADY BARNETT'S
05.12.2013 - Porcelán CHANEL Z HELBORGU
05.12.2013 - Velký hrubosrstý vendéeský basset LUCREZIA DANDA BOHEMIA
05.12.2013 - Bassethound NAVARO LADY BARNETT'S
31.05.2013 - Velký hrubosrstý vendéeský basset BLACK MAJESTY L'AIR DU TEMPS
31.05.2013 - Bassethound CYRIL BOHEMIA GORGONY
09.03.2013 - Bassethound ZVEZDOCHET CANIS HAUND

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV