OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

POSTUP HLÁŠENÍ VRHU

1) Po krytí musí být majiteli chovného psa a feny vyplněno výše uvedené Potvrzení o krytí (2. strana formuláře). Potvrzení o krytí, je nedílnou součástí přihlášky vrhu štěňat - formulář MUSÍ být na jednom listu (přední a zadní strana jednoho listu.)!

2) Nejdéle desátý den po narození štěňat chovatel odešle originál a jednu kopii přihlášky poradci chovu příslušného plemene. Poradce chovu originál přihlášky potvrdí a obratem odešle zpět chovateli. Kopii uloží poradce ve své evidenci.

3) Chovatel potvrzený originál odešle poštou nebo osobně doručí na plemennou knihu, která vystaví čísla zápisu a vrátí jej zpět chovateli.

4) Po otetování, případně i očipování štěňat, tj. do tří měsíců od data vrhu, chovatel odešle nebo osobně doručí, potvrzenou přihlášku se záznamem o tetování/čipování opět na plemennou knihu, kde mu budou vystaveny Průkazy původu jeho štěňat.


Vzor smlouvy zapůjčení/pronájmu feny chovateli:
(pro vyplnění rukou): ZDE
(pro vyplnění na počítači): ZDE

Vzor smlouvy o spolumajitelství / postoupení práva chovu:
(pro vyplnění rukou): ZDE
(pro vyplnění na počítači): ZDE

Potvrzení inseminace: ZDE /vzor ČMKU/

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV