OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

ČLENSTVÍ

ČLENSKÁ SCHŮZE 2024 JE NAPLÁNOVÁNA NA 20.DUBNA 2024 V BOHOSTICÍCH, OKR.PŘÍBRAM.

Členství v klubu je dobrovolné. Členství je dvojího druhu, a to řádné a čestné. Řádný členem klubu se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je chovatelem, majitelem nebo příznivcem plemen, která klub zastřešuje. Fyzické osoby, které nedosáhly zletilosti se mohou stát členy za splnění uvedených podmínek, pokud s jejich členství projeví souhlas zákonní zástupci. Členství vzniká na základě přihlášky, za předpokladu souhlasného rozhodnutí výboru o přijetí a to zaplacením zápisného a členského příspěvku. Řádní členové, kteří zaplatili příspěvky na běžný rok, mají v tomto roce hlasovací i volební právo. Čestné členství uděluje členská schůze zasloužilým členům za mimořádné zásluhy, a to na základě návrhu výboru nebo jakéhokoli jejího člena. Čestné členství lze udělit také fyzické nebo právnické osobě, která klubu mimořádně pomáhá v jeho činnosti. Členství v klubu není vázáno na členství v mysliveckých organizacích, ani na vlastnictví loveckého lístku.
Členství v klubu zaniká buď vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení o ukončení členství matrikáři spolku, nebo úmrtím člena nebo jeho zánikem. Řádné členství zaniká také nezaplacením členského příspěvku.


Výhody pro členy klubu:
    1) Nižší poplatky za přihlášky na klubové výstavy KCHH.
    2) Nižší poplatky za přihlášky na speciální výstavy KCHH.
    3) Nižší poplatky za přihlášky na lovecké zkoušky KCHH.
    4) Možnost podávání bezplatné inzerce na webových stránkách KCHH.
    5) Nižší poplatky při registraci vrhu na PK než na chovatelský servis pod smlouvou.
    5) Nižší poplatky za uchovněvání psů/fen než na chovatelský servis pod smlouvou.

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

Jak postupovat, pokud se chci stát členem KCHH?

1) Vyplňte přihlášku do klubu
    Členská přihláška (pro vyplnění rukou): ZDE
    Členská přihláška (pro vyplnění na počítači): ZDE

2) Uhraďtě členský příspěvek jedním z těchto způsobů:
    Bankovním převodem na číslo účtu: 280 213 0121 / 2010
    Pro platby ze zahraničí je IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0213 0121
    SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

    Složenkou typu A na adresu:
    KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ z.s., Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice

    Členský příspěvek roční činí 400,- Kč ( + zápisné 400,- Kč pro nové členy).
    V obou případech uveďte jako variabilní symbol: číslo Vašeho mobilu z přihlášky

3) Odešlete přihlášku s dokladem o zaplacení členského poplatku matrikáři KCHH:
    E-mailem: petr.braunstein@seznam.cz
    Nebo poštou na adresu: Petr Braunstein, Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
    Jako doklad o zaplacení slouží fotokopie ústřižku zaplacené složenky nebo výpisu z účtu.

PODPORA ČLENSTVÍ MAJITELŮ ŠTĚŇAT V KCHH

Členská schůze 2012 schválila způsob podpory a získávání nových členů za účelem propagace plemen honičů - viz přiložený dokument: ZDE

Jestliže chovatel předá klubu adresu a jméno osoby kupující štěně, musí mít od této osoby písemný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů klubem.
Tento souhlas může být součástí kupní smlouvy: např. "Kupující souhlasí s předáním jeho jména, adresy a emailového kontaktu Kubu chovatelů honičů pro účely jeho informování o akcích klubu a pro možnost získat slevu na výstavním poplatku do třídy dorostu."

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV