OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

TERMÍN ČLENSKÉ SCHŮZE 2025

Termín 2025 byl schválený na členské schůzi 20.4.2024.
Sobota dne 5.dubna 2025 v Bohosticích - Hospoda "U Čerta" od 13:00 hodin

ZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

    - 20.04.2024 (usnesení, zápis a zprávy funkcionářů): ZDE
    - 10.12.2023 (usnesení, zápis a zprávy funkcionářů): ZDE
    - 13.08.2022 (usnesení a zápis): ZDE
    - 14.08.2021 (usnesení a zápis): ZDE
    - 30.11.2019 (usnesení a zápis): ZDE
    - 24.11.2018 (usnesení a zápis): ZDE
    - 25.11.2017 (usnesení a zápis): ZDE
    - 26.11.2016 (zápis): ZDE
    - 28.11.2015 (program, zápis): ZDE
    - 06.06.2014 (program, usnesení): ZDE
    - 31.05.2013 (program, usnesení): ZDE
    - 01.06.2012 (program, usnesení): ZDE
    - 29.05.2011 (program, usnesení): ZDE
    - 27.03.2010 (program, usnesení): ZDE
    - 30.05.2009 (program, usnesení, chovné podmínky): ZDE
    - 11.05.2008 (usnesení, výbor - seznam, stanovy, seznam plemen): ZDEZ důvodu úspor se schází výbor KCHH pravidelně pouze zhruba jedenkrát ročně, zejména před členskou schůzí, a také při příležitostí konání klubových akcí jako jsou výcvikové dny, výstavy a zkoušky.
Všechny záležitosti jsou mezi členy výboru běžně řešeny pomocí vzájemné telefonické a e-mailové komunikace, čímž nedochází k prodlevám a záležitosti potřebné pro fungování klubu jsou vyřizovány plynule. Vše ostatní a podstatné je předmětem jednání členských schůzí.

za Klub chovatelů honičů
Ing. Iva Černohubová
jednatelka KCHH

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV