OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR, který byl vyhlášen vládou ČR dne 12.03.2020 s platností od 14:00 hodin tohoto dne, byl zrušen původní termín členské schůze KCHH, z.s. v původním termínu konání 28.03.2020.
Z důvodu protiepidemiologických opatření v říjnu 2020 byl zrušen i náhradní termín ČS. O náhradním termínu Vás budeme dopředu informovat jakmile to situace v ČR dovolí.

NÁHRADNÍ TERMÍN A MÍSTO ČLENSKÉ SCHŮZE

Středa 28.10.2020 (státní svátek) od 10:00 hodin v restauraci "U Čerta" v Bohosticích, adresa. Bohostice 50, 262 31 Bohostice.
Z důvodu protiepidemiologických opatření v říjnu 2020 musí být ČS opět přesunuta.

Tento rok bude členská schůze KCHH volební, protože končí pětileté období výboru a revizora. Na volební členské schůzi musíme zvolit nový výbor a revizora.

Vyzýváme všechny členy, kteří by chtěli kandidovat do výboru KCHH nebo na funkci revizora, aby své přihlášky odeslaly doporučeným dopisem na adresu matrikáře klubu (stanovy KCHH, z.s., článek 5., odstavec 13.).

Uzávěrka kandidátek je 27. února 2020 (rozhodné je datum poštovního razítka).

Do voleb na členské schůzi 2020 obdržel KCHH do termínu uzávěrky tyto kandidátky:
Braunstein Petr
Burda Pavel
Čáp Karel, ing.
Černohubová Iva, ing.
Růžičková Iveta
Štangl Pavel
Na funkci revizora: Čápová Jana

ZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

    - 30.11.2019 (usnesení a zápis): ZDE
    - 24.11.2018 (usnesení a zápis): ZDE
    - 25.11.2017 (usnesení a zápis): ZDE
    - 26.11.2016 (zápis): ZDE
    - 28.11.2015 (program, zápis): ZDE
    - 06.06.2014 (program, usnesení): ZDE
    - 31.05.2013 (program, usnesení): ZDE
    - 01.06.2012 (program, usnesení): ZDE
    - 29.05.2011 (program, usnesení): ZDE
    - 27.03.2010 (program, usnesení): ZDE
    - 30.05.2009 (program, usnesení, chovné podmínky): ZDE
    - 11.05.2008 (usnesení, výbor - seznam, stanovy, seznam plemen): ZDEZ důvodu úspor se schází výbor KCHH pravidelně pouze zhruba jedenkrát ročně, zejména před členskou schůzí, a také při příležitostí konání klubových akcí jako jsou výcvikové dny, výstavy a zkoušky.
Všechny záležitosti jsou mezi členy výboru běžně řešeny pomocí vzájemné telefonické a e-mailové komunikace, čímž nedochází k prodlevám a záležitosti potřebné pro fungování klubu jsou vyřizovány plynule. Vše ostatní a podstatné je předmětem jednání členských schůzí.

za Klub chovatelů honičů
Ing. Iva Černohubová
jednatelka KCHH

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV