OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

PODMÍNKY PRO UCHOVNĚNÍ

Upravené chovné podmínky byly schváleny na schůzi výboru z 03.09.2008 podle sekcí:

SEKCE 1

PRO PLEMENO:
     Basset hound

Podmínky vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - bonitace: ve věku min. 12 měsíců v den bonitace (bonitační karta: ZDE)
    - dobrovolná zkouška z výkonu
    - dobrovolné zdravotní vyšetření
    - dobrovolné genetické testy na POAG a Lafora

Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 2

PRO PLEMENA:
     Black and tan coonhound
     Finský honič
     Hamiltonův honič
     Norský losí pes šedý
     Norský lundehund
     Plott
     Polský honič
     Polský ogar
     Posávský honič
     Redbone coonhound
     Švédský losí pes


Pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - dobrovolná zkouška z výkonu BZH nebo ZH
    - doporučen rentgen na DKK
    - dobrovolné genetické testy PRA-rcd, LHS, POAG

Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 3

PRO PLEMENA:
     Artésko-normanský basset
     Malý hrubosrstý vendéeský basset
     Modrý gaskoňský basset
     Plavý bretaňský basset
     Velký hrubosrstý vendéeský basset


Podmínky vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - bonitace: ve věku min. 12 měsíců v den bonitace (bonitační karta: ZDE)
    - dobrovolná zkouška z výkonu
    - dobrovolné zdravotní vyšetření
    - dobrovolné genetické testy POAG
    - Vendéesští basseti - přeměření výšky na KV nebo SV KCHH ve věku min. 12 měsíců.

Věkový limit viz. DODATEK

PRO PLEMENA:
     Beagle Harrier
     Gaskoňsko-saintgeoiský honič
     Hrubosrstý gaskoňský honič
     Malý modrý gaskoňský honič
     Poitevin
     Porcelaine
     Velký hrubosrstý vendéeský honič
     Velký modrý gaskoňský honič
     Vendéeský hrubosrstý briquet
     Vydrař


Pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - dobrovolná zkouška z výkonu
    - dobrovolné zdravotní vyšetření
    - Porcelaine - přeměření výšky na výstavě českým rozhodčím s aprobací pro plemeno ve věku min. 12 měsíců.
    - Malý modrý gaskoňský honič - výstava mezinárodní, národní nebo klubová a speciální KCHH ve věku min. 12 měsíců.

Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 4

PRO PLEMENA:
     Bosenský hrubosrstý honič
     Německý brakýř
     Rakouský hladkosrstý brakýř
     Srbský honič
     Španělský sabueso


Pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá - nutný zápis v rodokmenu: ocenění, chrup, výška
       V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců.
    - zkouška s přiznáním lovecké upotřebitelnosti dle zkušebních řádů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ):
       Na těchto zkouškách musí pes/fena získat minimálně známku 2 z hlasitosti.
       Podmínkou je, že pes musí na těchto zkouškách uspět (cena nerozhoduje).
    - Rakouský hladkosrstý brakýř - povinný rtg DKK s vyhodnocením od posuzovatele vedeného v seznamu posuzovatelů DKK a DLK komory veterinárních lékařů ČR. Přípustný stupeň dysplazie je A(0) a B(1).


Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 5

PRO PLEMENA:
     Sedmihradský honič
     Štýrský brakýř


Pro psa i fenu:
    - 2x výstava: se známkou výborná anebo velmi dobrá od dvou rozhodčích.
       Z toho jedna výstava vyššího typu, tj. mezinárodní, národní, klubová anebo speciální.
       V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců.
    - Plnochrupost
    - Zkoušky BZH anebo ZH
    - Doporučený jarní svod loveckých psů
    - Doporučený RTG DKK

Věkový limit viz. DODATEK

DODATEK KE VŠEM SEKCÍM

- Dobrovolná anebo doporučená zkouška znamená, že zkouška není povinná

- Splnění chovných podmínek, bude do PP zapsáno příslušným poradcem chovu pro danou sekci, nejdříve 30 dní před dosažením věkové hranice, povolující reprodukci dle Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU.

- Pro zařazení do chovu je limitující věk. Tuto věkovou hranici určuje řád ochrany zvířat při chovu ČMKU a věkové omezení pro zařazení do chovu je pro:
    Malá plemena (do 50 cm kohoutkové výšky):
    - minimálně 14 měsíců až 8 let u fen (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt)
    - 14 měsíců až neomezené u psů
    Velká plemena (nad 50 cm kohoutkové výšky):
    - věk 17 měsíců až 8 let u fen (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt)
    - 17 měsíců až neomezeně u psů

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV