OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

POSTUP UCHOVNĚNÍ PSA/FENY

Splnil-li pes/fena podmínky chovnosti dané pro jeho/její sekci, zašle příslušnému poradci chovu:
    1) Originál PP (s uvedením jména a adresy majitele s jeho podpisem na zadní straně PP)
    2) Kopii PP
    3) Doklady prokazující uchovnění - dle sekce
        (např. výstavní posudek, výsledky zdravotních testů, soudcovské tabulky z loveckých zkoušek....)
    4) Bonitační kartu (platí pouze pro plemena bassetů)

Bonitační karta je podmínkou pro uchovnění všech plemen bassetů (Basset hound, Artésko-normanský basset, Malý hrubosrstý vendéeský basset, Modrý gaskoňský basset, Plavý bretaňský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset).
PRAVIDLA POTVRZENÍ KARTY: Bonitační kartu potvrzuje rozhodčí, který ve stejný den posuzuje na klubové či speciální výstavě KCHH. V ostatních případech lze bonitaci provést mimo tyto výstavy KCHH, a to pouze u rozhodčích registrovanýchpod ČMKU, pokud s vyplněním bonitační kartysouhlasí. V žádném případě nelze potvrzení bonitačníkarty na rozhodčím vymáhat v průběhu posuzování jakékoliv jiné výstavy a nikdy ne na zahraničním rozhodčím. Potvrdit bonitační kartu lze po dohodě s rozhodčím s aprobací pro dané plemeno avšak v žádném případě ne nanárodní, mezinárodní či oblastní nebo krajské výstavě, kde daný rozhodčí posuzuje. Bonitační kartu posuzující rozhodčí nesmí podepsat, jelikož mu to nový řád zakazuje. Upozorňujeme proto členy, aby chovný svod po posuzujících rozhodčích za žádných okolností nežádali. Chovný svod bude probíhat jako každoročně při klubových a speciálních výstavách.
Tím není dotčena možnost domluvit si individuální chovný svod s českým rozhodčím, který má na plemeno aprobaci.

Poradce potvrdí chovnost záznamem do originálu PP, zaeviduje psa ve své evidenci a s majitelem psa/feny dohodne předání podkladů na plemennou knihu k vyznačení razítka Chovný pes/fena do originálu PP. Tento úkon je plemennou knihou zpoplatněn, zpravidla je pak originál PP zaslán na dobírku na adresu majitele psa/feny.


ZALOŽENÍ PROFILU CHOVNÉHO PSA/CHOVNÉ FENY NA WEBU KCHH

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v databázi chovných jedinců na webu KCHH.
Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte tento formulář, odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV