OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

CHOVNÍ JEDINCI ČLENŮ KCHH

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v této databázi chovných jedinců.
Galerie chovných jedinců je presentací představitelů plemen v klubu sdružených a nemusí být totožná s registrem chovných jedinců, které evidují jednotliví poradci chovu, a v žádném případě jí nenahrazuje. Jelikož je presentace psů a fen založena na dobrovolnosti, nemusí obsahovat úplně všechny chovné jedince, kteří v danou dobu v chovu působí ani aktuální údaje o nich. Při výběru vhodného chovného psa proto doporučujeme obrátit se na příslušného poradce chovu.

Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte formulář pro přidání chovného jedince na web KCHH.
Uložte jej na svém počítačí či jiném zařízení a odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.
Výsledky výstav, zkoušek a zdravotních testů musí být vždy podloženy skeny posudků, diplomů, certifikátů či zadní stranou rodokmenu atp.
Pro aktualizace existujících chovných karet uveďte do emailu: plemeno, jméno psa a požadované změny (podložené skeny posudků, diplomů, certifikátů či zadní stranou rodokmenu).


Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV