OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

POSTUP UCHOVNĚNÍ PSA/FENY

Splnil-li pes/fena podmínky chovnosti dané pro jeho/její sekci, zašle příslušnému poradci chovu:
    1) Originál PP (s uvedením jména a adresy majitele s jeho podpisem na zadní straně PP)
    2) Kopii PP
    3) Doklady prokazující uchovnění - dle sekce
        (např. výstavní posudek, výsledky zdravotních testů, soudcovské tabulky z loveckých zkoušek....)
    4) Bonitační kartu (platí pouze pro plemena bassetů)

Bonitační karta je podmínkou pro uchovnění všech plemen bassetů (Basset hound, Artésko-normanský basset, Malý hrubosrstý vendéeský basset, Modrý gaskoňský basset, Plavý bretaňský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset).

ORGANIZACE CHOVNÝCH SVODŮ PRO BASETY, tzv. "BONITACE"
Členská schůze v roce 2023 schválila, aby chovný svod pro basety se konal dvakrát ročně, a to v tradičním termínu duo víkendů a podruhé na podzim při další výstavě.
Chovný svod je zpoplatněn:
při KV/SV - při přihlášení předem - 300,- Kč za psa/fenu
při KV/SV - přihlášení na místě - 600,- Kč

Individuální svod je možný pouze výjimečně, a to u ing.Černohubové, pouze se souhlasem výboru, který také rozhodne o rozhodčím, pokud ing.Iva Černohubová nebude k dispozici.
- Poplatek za indiv. chovný svod je 600,- Kč splatný předem.

Poradce potvrdí chovnost záznamem do originálu PP, zaeviduje psa ve své evidenci a s majitelem psa/feny dohodne předání podkladů na plemennou knihu k vyznačení razítka Chovný pes/fena do originálu PP. Tento úkon je plemennou knihou zpoplatněn, zpravidla je pak originál PP zaslán na dobírku na adresu majitele psa/feny.


ZALOŽENÍ PROFILU CHOVNÉHO PSA/CHOVNÉ FENY NA WEBU KCHH

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v databázi chovných jedinců na webu KCHH.
Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte tento formulář, odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV