OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

O KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ

Klub chovatelů honičů je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým sdružením chovatelů, držitelů a příznivců zastřešených plemen, působícím na území České republiky, založeným za účelem naplňování společných zájmů v oblasti kynologie. Posláním klubu je zachování původních specifických vrozených vlastností jednotlivých plemen, jejich původního pracovního typu a loveckých schopností, správné funkční tělesné stavby v souladu s plemenným standardem a udržení geneticky zdravé populace těchto plemen. Dále pak propagace těchto plemen na veřejnosti a udržování a rozvíjení vztahů, styků a spolupráce s ostatními kluby chovatelů psů v ČR i v zahraničí. Zařazení psů a fen do chovu se provádí na základě splnění chovných podmínek, které jsou stanoveny v souladu s výše uvedenými kritérii.
Klub zastřešuje chov mnoha plemen honičů - loveckých psů, která vznikla a byla vyšlechtěna za účelem lovu zvěře. Plemena jsou rozdělena do jednotlivých sekcí. Chov zastřešených plemen je v souladu s platnými právnímu předpisy České republiky a příslušnými předpisy Českomoravské kynologické unie (ČMKU), především Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisním řádem ČMKU.
Klub pořádá klubové akce za účelem posouzení úrovně zastřešených plemen, a to jak v exteriéru, tak ve výkonu. Klub pořádá zpravila dvě výstavy a minimálně tři zkoušky z výkonu ročně.
Pro účely podávání informací svým členům a propagace zastřešených plemen provozuje klub vlastní webové stránky, které právě prohlížíte.

za Klub chovatelů honičů, z.s.
Ing. Iva Černohubová
jednatelka KCHH

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV