OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

FORMULÁŘE

Členská přihláška (pro vyplnění rukou): ZDE
Členská přihláška (pro vyplnění na počítači): ZDE

Bonitační karta - pro plemena bassetů (pro vyplnění rukou): ZDE
Bonitační karta - pro plemena bassetů (pro vyplnění na počítači): ZDE

K BONITAČNÍ KARTĚ PRO BASSETY: Nový výstavní řád ČMKU, platný od 1.ledna 2020 stanovuje, že "hromadné nebo individuální bonitace, svody, výběry do chovu atd. na mezinárodních, národních, oblastních/krajských výstavách nesmí posuzovat rozhodčí, který na dané výstavě posuzuje. Samostatných výstav pořádaných klubem (klubová, speciální) se toto ustanovení netýká."
Bonitační kartu posuzující rozhodčí nesmí podepsat, jelikož mu to nový řád zakazuje. Upozorňujeme proto členy, aby chovný svod po posuzujících rozhodčích za žádných okolností nežádali. Chovný svod bude probíhat jako každoročně při klubových a speciálních výstavách. Tím není dotčena možnost domluvit si individuální chovný svod s českým rozhodčím, který má na plemeno aprobaci.


Potvrzení o krytí ("krycí list") a přiháška vrhu : ZDE
POZOR!!! Formulář MUSÍ být na jednom listu (přední a zadní strana jednoho listu)

Vzor smlouvy zapůjčení/pronájmu feny chovateli: (pro vyplnění rukou): ZDE
Vzor smlouvy zapůjčení/pronájmu feny chovateli: (pro vyplnění na počítači): ZDE

Vzor smlouvy o spolumajitelství / postoupení práva chovu: (pro vyplnění rukou): ZDE
Vzor smlouvy o spolumajitelství / postoupení práva chovu: (pro vyplnění na počítači): ZDE

Vzor smlouvy o podpisovém právu: (vzor ČMKJ): ZDE


Potvrzení inseminace: ZDE /vzor ČMKU/

Přihláška na zkoušky (pro vyplnění rukou, vzor ČMMJ): ZDE

Formulář pro přidání chovného jedince na web KCHH (pro vyplnění na počítači): ZDE

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV