OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE.

Výbor KCHH vyhlašuje tímto konání Členské volební schůze KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s. v termínu 14. 08. 2021 po skončení klubové výstavy v Horních Beřkovicích.

Odůvodnění:
Výbor KCHH má za úkol uspořádat (již dvakrát odloženou) volební členskou schůzi, jejíž konání v původním ani náhradním termínu (28. 03. 2020, 28. 10. 2020) znemožnilo nařízení vlády, vydané na základě nepříznivé epidemiologické situace.
Vzhledem k zákazu konání hromadných akcí nebylo dosud možné tuto schůzi vyhlásit.
Na této schůzi má být zvolen nový výbor a revizor, protože skončilo pětileté funkční období dle stanov klubu.

Vyzýváme tímto všechny členy, kteří by chtěli kandidovat do výboru KCHH nebo na funkci revizora, aby své přihlášky odeslaly doporučeným dopisem na adresu matrikáře klubu (stanovy KCHH, z.s., článek 5., odstavec 13.).
Uzávěrka kandidátek je 13. července 2021 (rozhodné je datum poštovního razítka).

ZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

    - 30.11.2019 (usnesení a zápis): ZDE
    - 24.11.2018 (usnesení a zápis): ZDE
    - 25.11.2017 (usnesení a zápis): ZDE
    - 26.11.2016 (zápis): ZDE
    - 28.11.2015 (program, zápis): ZDE
    - 06.06.2014 (program, usnesení): ZDE
    - 31.05.2013 (program, usnesení): ZDE
    - 01.06.2012 (program, usnesení): ZDE
    - 29.05.2011 (program, usnesení): ZDE
    - 27.03.2010 (program, usnesení): ZDE
    - 30.05.2009 (program, usnesení, chovné podmínky): ZDE
    - 11.05.2008 (usnesení, výbor - seznam, stanovy, seznam plemen): ZDEZ důvodu úspor se schází výbor KCHH pravidelně pouze zhruba jedenkrát ročně, zejména před členskou schůzí, a také při příležitostí konání klubových akcí jako jsou výcvikové dny, výstavy a zkoušky.
Všechny záležitosti jsou mezi členy výboru běžně řešeny pomocí vzájemné telefonické a e-mailové komunikace, čímž nedochází k prodlevám a záležitosti potřebné pro fungování klubu jsou vyřizovány plynule. Vše ostatní a podstatné je předmětem jednání členských schůzí.

za Klub chovatelů honičů
Ing. Iva Černohubová
jednatelka KCHH

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV