OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

POSTUP HLÁŠENÍ VRHU

1) Po krytí musí být majiteli chovného psa a feny vyplněno a podepsáno Potvrzení o krytí (2. strana formuláře). Potvrzení o krytí, je nedílnou součástí přihlášky vrhu štěňat - formulář MUSÍ být na jednom listu (přední a zadní strana jednoho listu.)!

2) Nejdéle desátý den po narození štěňat chovatel odešle originál a jednu kopii přihlášky poradci chovu příslušného plemene. Poradce chovu originál přihlášky potvrdí a obratem odešle hlavnímu poradci chovu. Ten po potvrzení pošle hlášení vrhu na plemennou knihu. Kopii uloží poradce ve své evidenci.

3) Na přihlášce vrhu k zápisu nezapomeňte vyplnit e-mail. Plemenná kniha Vám na něj pošle čísla zápisu. Plemenná kniha Vám rovnež vrátí přihlášku k zápisu štěňat v její papírové formě doplněnou o čísla zápisu.

4) Čipovat můžete štěňata až po té, co máte od plemenné knihy čísla zápisu a to nejdříve v 4 týdnech věku. Po očipování štěňat vlepí veterinář k příslušnému zápisovému číslu vždy číslo kódu čipu. Veterinářem potvrzenou přihlášku k zápisu štěňat vrátíte plemenné knize a ta začne vystavovat PP štěňatům.


Vzor smlouvy zapůjčení/pronájmu feny chovateli:
(pro vyplnění rukou): ZDE
(pro vyplnění na počítači): ZDE

Vzor smlouvy o spolumajitelství / postoupení práva chovu:
(pro vyplnění rukou): ZDE
(pro vyplnění na počítači): ZDE

Potvrzení inseminace: ZDE /vzor ČMKU/

EVIDENČNÍ LIST VRHU A PŘEVODNÍ LIST ŠTĚNĚTE

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.
Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

Stručné info k ELVS: ZDE


Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV