KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

CHOVNÍ JEDINCI PLEMENE BEAGLE HARRIER

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v této databázi chovných jedinců.
Galerie chovných jedinců je presentací představitelů plemen v klubu sdružených a nemusí být totožná s registrem chovných jedinců, které evidují jednotliví poradci chovu, a v žádném případě jí nenahrazuje. Jelikož je presentace psů a fen založena na dobrovolnosti, nemusí obsahovat úplně všechny chovné jedince, kteří v danou dobu v chovu působí ani aktuální údaje o nich. Při výběru vhodného chovného psa proto doporučujeme obrátit se na příslušného poradce chovu.

Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte formulář pro přidání chovného jedince na web KCHH.
Uložte jej na svém počítačí či jiném zařízení a odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.
Výsledky výstav, zkoušek a zdravotních testů musí být vždy podloženy skeny posudků, diplomů, certifikátů či zadní stranou rodokmenu atp.
Pro aktualizace existujících chovných karet uveďte do emailu: plemeno, jméno psa a požadované změny (podložené skeny posudků, diplomů, certifikátů či zadní stranou rodokmenu).


PSI

AKTIVNÍ KRYCÍ PSI
SEŘAZENO DLE DATA NAROZENÍ

PSI

JIŽ NEAKTIVNÍ KRYCÍ PSI
SEŘAZENO DLE DATA NAROZENÍ

FENY

AKTIVNÍ CHOVNÉ FENY
SEŘAZENO DLE DATA NAROZENÍ

FENY

NEAKTIVNÍ CHOVNÉ FENY
SEŘAZENO DLE DATA NAROZENÍ