Klubová výstava 2008 Brno - Líšeň
11.05.2008 se v Brně - Líšni , v areálu restaurace "U RAKA", konala Klubová výstava.
Počasí tentokrát výstavě přálo, bylo krásně, slunečno.
Současně s touto výstavou se konala i výroční schůze a volby na další volební období.
Výstavu tentokráte absolvovalo 13 plemen psů.
Generated using FreshView, www.freshdevices.com